Se riscontri problemi nella visualizzazione dei caratteri, clicca qui

Inno nazionale della Repubblica dell'Azerbaigian

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni è l'inno nazionale dell'Azerbaigian. Il titolo originale era Marcia dell'Azerbaijan (Azərbaycan marşı). Il testo fu scritto dal poeta Əhməd Cavad, e la musica fu composta da Üzeyir Hacıbəyov.

Azərbaycan Marşı (info file)
Inno nazionale dell'Azerbaigian

Testo in azero[modifica | modifica wikitesto]

Alfabeto latino (1991-)[modifica | modifica wikitesto]

Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!
Minlərlə can qurban oldu,
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər,
Hərə bir qəhrəman oldu!
Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!
Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə
Namusunu hifz etməyə,
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Azərbaycan! AZƏRBAYCAN!

Alfabeto cirillico[modifica | modifica wikitesto]

Азәрбајҹан! Азәрбајҹан!
Еј гәһрәман өвладын шанлы Вәтәни!
Сәндән өтрү ҹан вермәјә ҹүмлә һазырыз!
Сәндән өтрү ган төкмәјә ҹүмлә гадириз!
Үчрәнҝли бајрағынла мәсуд јаша!
Үчрәнҝли бајрағынла мәсуд јаша!
Минләрлә ҹан гурбан олду,
Синән һәрбә мејдан олду!
Һүгугундан кечән әсҝәр,
Һәрә бир гәһрәман олду!
Сән оласан ҝүлүстан,
Сәнә һәр ан ҹан гурбан!
Сәнә мин бир мәһәббәт
Синәмдә тутмуш мәкан!
Намусуну һифз етмәјә,
Бајрағыны јүксәлтмәјә
Намусуну һифз етмәјә,
Ҹүмлә ҝәнҹләр мүштагдыр!
Шанлы Вәтән! Шанлы Вәтән!
Азәрбајҹан! Азәрбајҹан!
Азәрбајҹан! АЗӘРБАЈҸАН!

Traduzione italiana[modifica | modifica wikitesto]

Azerbaigian! Azerbaigian!
Terra amata da valorosi figli,
Siamo pronti a dare il nostro cuore e la nostra vita per te.
Tutti noi daremmo il sangue per te.
Vivi felicemente, con il tuo vessillo tricolore.
Vivi felicemente, con il tuo vessillo tricolore.
Migliaia di anime sono state sacrificate per te.
Il tuo petto divenne un campo di battaglia.
I soldati che si privarono delle proprie vite,
ciascuno di loro è diventato un eroe.
Possa tu divenire un giardino rigoglioso.
Siamo pronti a dare il nostro cuore e la nostra vita per te.
Possa tu divenire un giardino rigoglioso.
Migliaia e più di gesti affettuosi vivono nel mio cuore. [ per te ]
E sostengo il tuo onore.
Per innalzare la tua bandiera
E sostengo il tuo onore,
tutti i giovani sono impazienti.
Terra amata, terra amata.
Azerbaigian! Azerbaigian!
Azerbaigian! Azerbaigian!

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]