Suddivisione amministrativa dello Hubei

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Jump to navigation Jump to search

La suddivisione della provincia dello Hubei è articolata sui seguenti tre livelli: prefetture (地区 dìqū), a loro volta suddivise in contee (县 xiàn), che a loro volta sono suddivise in città (镇 zhèn).

 • 13 prefetture (地区 dìqū)
  • 12 città con status di prefettura
  • 1 prefettura autonoma
 • 102 contee (县 xiàn)
  • 24 città con status di contea (县级市 xiànjíshì)
  • 37 contee
  • 2 contee autonome (自治县 zìzhìxiàn)
  • 38 distretti (市辖区 shìxiáqū)
  • 1 distretto forestale
 • 1220 città (镇 zhèn)
  • 733 città (镇 zhèn)
  • 201 comuni (乡 xiāng)
  • 9 comuni etnici (民族乡 mínzúxiāng)
  • 277 sotto-distretti (街道办事处 jiēdàobànshìchù)

Per una loro illustrazione, si rinvia alla voce sulla Suddivisione amministrativa della Cina

Livello di prefettura Contea
Nome Cinese (S) Pinyin
Wuhan
武汉市
Wǔhàn Shì
Distretto di Jiang'an 江岸区 Jiāng'àn Qū
Distretto di Jianghan 江汉区 Jiānghàn Qū
Distretto di Qiaokou 硚口区 Qiáokǒu Qū
Distretto di Hanyang 汉阳区 Hànyáng Qū
Distretto di Wuchang 武昌区 Wǔchāng Qū
Distretto di Qingshan 青山区 Qīngshān Qū
Distretto di Hongshan 洪山区 Hóngshān Qū
Distretto di Dongxihu 东西湖区 Dōngxīhú Qū
Distretto di Hannan 汉南区 Hànnán Qū
Distretto di Caidian 蔡甸区 Càidiàn Qū
Distretto di Jiangxia 江夏区 Jiāngxià Qū
Distretto di Huangpi 黄陂区 Huángpí Qū
Distretto di Xinzhou 新洲区 Xīnzhōu Qū
Shiyan
十堰市
Shíyàn Shì
Distretto di Zhangwan 张湾区 Zhāngwān Qū
Distretto di Maojian 茅箭区 Máojiàn Qū
Distretto di Danjiangkou 丹江口市 Dānjiāngkǒu Shì
Contea di Yun 郧县 Yún Xiàn
Contea di Zhushan] 竹山县 Zhúshān Xiàn
Contea di Fang 房县 Fáng Xiàn
Contea di Yunxi 郧西县 Yúnxī Xiàn
Contea di Zhuxi] 竹溪县 Zhúxī Xiàn
Xiangfan
襄樊市
Xiāngfán Shì
Distretto di Xiangcheng District 襄城区 Xiāngchéng Qū
Distretto di Fancheng 樊城区 Fánchéng Qū
Distretto di Xiangyang 襄阳区 Xiāngyáng Qū
Distretto di Laohekou 老河口市 Lǎohékǒu Shì
Città di Zaoyang 枣阳市 Zǎoyáng Shì
Città di Yicheng 宜城市 Yíchéng Shì
Città di Nanzhang 南漳县 Nánzhāng Xiàn
Contea di Gucheng 谷城县 Gǔchéng Xiàn
Contea di Baokang 保康县 Bǎokāng Xiàn
Jingmen
荆门市
Jīngmén Shì
Distretto di Dongbao 东宝区 Dōngbǎo Qū
Distretto di Duodao 掇刀区 Duōdāo Qū
Città di Zhongxiang 钟祥市 Zhōngxiáng Shì
Contea di Shayang 沙洋县 Shāyáng Xiàn
Contea di Jingshan 京山县 Jīngshān Xiàn
Xiaogan
孝感市
Xiàogǎn Shì
Distretto di Xiaonan 孝南区 Xiàonán Qū
Distretto do Yingcheng 应城区 Yìngchéng Qū
Città di Anlu 安陆市 Ānlù Shì
Città di Hanchuan 汉川市 Hànchuān Shì
Contea di Xiaochang 孝昌县 Xiàochāng Xiàn
Contea di Dawu 大悟县 Dàwù Xiàn
Contea di Yunmeng 云梦县 Yúnmèng Xiàn
Huanggang
黄冈市
Huánggāng Shì
Distretto di Huangzhou 黄州区 Huángzhōu Qū
Città di Macheng 麻城市 Máchéng Shì
Città di Wuxue 武穴市 Wǔxué Shì
Contea di Hong'an 红安县 Hóng'ān Xiàn
Contea di Luotian 罗田县 Luótián Xiàn
Contea di Yingshan 英山县 Yīngshān Xiàn
Contea di Xishui 浠水县 Xīshuǐ Xiàn
Contea di Qichun 蕲春县 Qíchūn Xiàn
Contea di Huangmei 黄梅县 Huángméi Xiàn
Contea di Tuanfeng 团风县 Tuánfēng Xiàn
Ezhou
鄂州市
Èzhōu Shì
Distretto di Echeng 鄂城区 Èchéng Qū
Distretto di Liangzihu 梁子湖区 Liángzǐhú Qū
Distretto di Huarong 华容区 Huáróng Qū
Huangshi
黄石市
Huángshí Shì
Distretto di Huangshigang 黄石港区 Huángshígǎng Qū
Distretto di Xisaishan 西塞山区 Xīsàishān Qū
Distretto di Xialu 下陆区 Xiàlù Qū
Distretto di Tieshan 铁山区 Tiěshān Qū
Daye 大冶市 Dàyě Shì
Contea di Yangxin 阳新县 Yángxīn Xiàn
Xianning
咸宁市
Xiánníng Shì
Distretto di Xian'an 咸安区 Xián'ān Qū
Città di Chibi 赤壁市 Chìbì Shì
Contea di Jiayu 嘉鱼县 Jiāyú Xiàn
Contea di Tongcheng 通城县 Tōngchéng Xiàn
Contea di Chongyang 崇阳县 Chóngyáng Xiàn
Contea di Tongshan 通山县 Tōngshān Xiàn
Jingzhou
荆州市
Jīngzhōu Shì
Distretto di Shashi 沙市区 Shāshì Qū
Distretto di Jingzhou 荆州区 Jīngzhōu Qū
Città di Shishou 石首市 Shíshǒu Shì
Città di Honghu 洪湖市 Hónghú Shì
Città di Songzi 松滋市 Sōngzī Shì
Contea di Jiangling 江陵县 Jiānglíng Xiàn
Contea di Gong'an 公安县 Gōng'ān Xiàn
Contea di Jianli 监利县 Jiānlì Xiàn
Yichang
宜昌市
Yíchāng Shì
Distretto di Xiling 西陵区 Xīlíng Qū
Distretto di Wujiagang 伍家岗区 Wǔjiāgǎng Qū
Distretto di Dianjun 点军区 Diǎnjūn Qū
Distretto di Xiaoting 猇亭区 Xiāotíng Qū
Distretto di Yiling 夷陵区 Yílíng Qū
Città di Zhijiang 枝江市 Zhījiāng Shì
Città di Yidu 宜都市 Yídū Shì
Città di Dangyang 当阳市 Dāngyáng Shì
Contea di Yuan'an 远安县 Yuǎn'ān Xiàn
Contea di Xingshan 兴山县 Xīngshān Xiàn
Contea di Zigui 秭归县 Zǐguī Xiàn
Contea Autonoma Tujia di Changyang 长阳土家族自治县 Chángyáng Tǔjiāzú Zìzhìxiàn
Contea Autonoma Tujia di Wufeng 五峰土家族自治县 Wǔfēng Tǔjiāzú Zìzhìxiàn
Suizhou
随州市
Suízhōu Shì
Distretto di Zengdu 曾都区 Zēngdū Qū
Città di Guangshui 广水市 Guǎngshuǐ Shì
Prefettura Autonoma Tujia e Miao di Enshi
恩施土家族苗族自治州
Ēnshī Tǔjiāzú
Miáozú Zìzhìzhōu
Città di Enshi 恩施市 Ēnshī Shì
Città di Lichuan 利川市 Lìchuān Shì
Città di Jianshi 建始县 Jiànshǐ Xiàn
Contea di Badong 巴东县 Bādōng Xiàn
Contea di Yi'en 宜恩县 Yí'ēn Xiàn
Contea di Xianfeng 咸丰县 Xiánfēng Xiàn
Contea di Laifeng 来凤县 Láifèng Xiàn
Contea di Hefeng 鹤峰县 Hèfēng Xiàn
Città di Xiantao 仙桃市 Xiāntáo Shì
Città di Tianmen 天门市 Tiānmén Shì
Città di Qianjiang 潜江市 Qiánjiāng Shì
Distretto Forestale di Shennongjia 神农架林区 Shénnóngjià Línqū
Cina Portale Cina: accedi alle voci di Wikipedia che parlano della Cina