Gakunenbetsu kanji haitōhyō

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
(Reindirizzamento da Kyōiku kanji)
Vai alla navigazione Vai alla ricerca

Gakunenbetsu kanji haitōhyō (学年別漢字配当表? , letteralmente «lista di kanji divisi per anno scolastico») è una lista di 1.006 kanji fatta commissionare dal Ministero dell'Educazione giapponese. Questa lista contiene i kanji appresi da uno scolaro giapponese in sei anni di scuola primaria. È anche chiamata Kyōiku kanji (教育漢字? «Kanji di formazione») o Gakushū kanji (学習漢字? «Kanji di studio»).

Traduzione[modifica | modifica wikitesto]

I kanji hanno diversi significati e sfumature di significato sia nella lettura On sia in quella Kun, in molti casi presentando difficoltà nel rendere una traduzione che ne copra tutti gli aspetti. Nei seguenti prospetti viene data la traduzione che più si avvicina al significato generale che il singolo kanji vuole esprimere, e traduzioni specifiche per i kanji di uso più comune. Per la lettura Kun, le sillabe che seguono il trattino (-), sono Okurigana

Primo anno (80 kanji)[modifica | modifica wikitesto]

Kanji Significato Lettura On Lettura Kun
uno ichi, itsu hito-tsu
due ni, ji futa-tsu
tre san mit-tsu
quattro shi yot-tsu, yon
cinque go itsu-tsu
sei roku mut-tsu
sette shichi nana-tsu
otto hachi yat-tsu
nove ku, kyū kokono-tsu
dieci
cento hyaku momo
mille sen chi
Sopra ue
Sotto ka, ge shita
sinistra sa hidari
destra u, yū migi
interno, all'interno chū naka
grande dai ō-kii
piccolo shō chii-sai
mese; luna gatsu, getsu tsuki
giorno; sole nichi hi
anno nen toshi
presto haya-i
albero moku; boku ki
boscaglia rin hayashi
monte san yama
fiume sen kawa
suolo do tsuchi
cielo sora
campo di riso den ta
paradiso; cielo ten ama
vita sei, shō i-kiru, u-mu, nama
fiore ka hana
erba kusa
insetto chū mushi
cane ken inu
persona jin, nin hito
nome mei, myō na
femmina jo, nyo on'na
maschio dan, nan otoko
bambino shi, su ko
occhio moku me
orecchio ji, ni mimi
bocca kuchi
mano shu te
piede; gamba soku ashi
vedere ken mi-ru
suono on ne, oto
potenza riki, ryoku chikara
spirito ki, ke iki
cerchio; yen en maru
entrare nyū hai-ru, i-ru
uscire shutsu de-ru
stare in piedi ritsu ta-tsu
riposare kyū yasu-mu
precedente sen saki
sera seki
libro hon moto
scrivere bun, mon fumi
carattere ji azana
studiare gaku mana-bu
scuola kase
villaggio son mura
città chō machi
foresta shin mori
correggere sei tada-shii
acqua sui mizu
fuoco ka hi
gemma gyoku tama
re ō
pietra seki ishi
bambù chiku take
filo shi ito
conchiglia kai
veicolo con le ruote sha kuruma
oro kin kane
pioggia u ame
rosso seki aka
blu sei ao
bianco haku shiro

Secondo anno (160 kanji)[modifica | modifica wikitesto]

西

Kanji Significato Lettura On Lettura Kun
numero kazu
tanto, tanti ta ō-i
poco, pochi shō suku-nai, suko-shi
diecimila man yorozu
metà han naka-ba
forma kei o gyō katachi
grasso ta futo-i
sottile sai hoso-i
largo hiro-i
lungo chō naga-i
punto ten bochi
cerchio gan maru
miscuglio maji-waru
luce hikari
angolo kaku kado, tsuno, sumi
misura kei haka-ru
giusto, corretto choku, jiki tada-chi, nao-su
linea sen suji
freccia shi ya
debole jaku yowa-i
forte kyō tsuyo-i
elevato, alto taka-i
stesso ona-ji
genitore shin oya
madre bo haha,kaa
padre fu chichi, tou
sorella maggiore shi ane
fratello maggiore kei ani
fratello minore tei o dai otōto
sorella minore mai imōto
ji o shi mizuka-ra
amico tomo
corpo tai karada
capelli ke
testa atama
volto gan kao
collo shu kubi
cuore shin kokoro
tempo ji toki
giorno della settimana hikari, kagayaku
mattino chō asa
giorno chū hiru
notte ya yoru
minuto; capire fun,bun wa-karu
settimana shū meguru
primavera shun haru
estate ka natsu
autunno shū aki
inverno fuyu
adesso kon ima
nuovo shin atara-shii
vecchio ko furu-i
intervallo kan, ken ma, aida
direzione kata
nord hoku kita
sud nan minami
est higashi, azuma
西 ovest sei o sai nishi
lontano en tō-i
vicino kin chika-i
di fronte zen mae
dietro go,kou nochi, ushi-ro, ato
dentro nai uchi
fuori gai o ge soto, hoka, hazu-su
luogo ba
terra, suolo chi o ji tsuchi
paese, nazione koku kuni
giardino en sono
valle koku tani
campo ya no
campo; origine gen hara
villaggio ri sato
città shi ichi
capitale kyō o kei miyako
vento kaze
neve setsu yuki
nuvola un kumo
stagno chi ike
mare kai umi
roccia gan iwa
stella sei hoshi
stanza shitsu muro
porta ko to o be
casa ka o ke ie
tempio buddista ji tera
attraversare tsū tō-ru
cancello mon kado
strada michi
parlare wa hanashi
dire gen,gon i-u,koto
risposta kota-eru
voce sei koe
ascoltare bun o mon ki-ku
linguaggio go kata-ru
leggere doku yo-mu
scrivere sho ka-ku
dichiarazione, descrizione ki shiru-su
carta shi kami
disegno, immagine ga o kaku kagiru, haka-ru
disegno, dipinto kai e
figura, illustrazione to o zu haka-ru
lavoro, arte, abilità kō o ku takumi
insegnare kyō oshi-eru
bel tempo sei hare
pensare shi omo-u
pensare a kanga-eru
sapere chi shi-ru
abilità, attitudine sai,zai wazukani,zae
causa, ragione, motivo ri kotowari
calcolare san kazo-eru, kazu
fare saku tsuku-ru
origine gen o gan moto
mangiare shoku ta-beru, ku-u
carne niku shishi
cavallo ba uma o ma
bovino, vacca gyū ushi
pesce gyo uo o sakana
uccello chō tori
piuma u ha o hane
cinguettio mei na-ku
grano baku mugi
riso bei o mai kome
te (bevanda) cha, sa, ta cha
colore shoku iro
giallo ō ki
nero koku kuro
venire rai ku-ru
andare kō o gyō i-ku, yu-ku, oko-nau
rincasare ki kae-ru
camminare ho aru-ku, ayu-mu
correre hashi-ru
stop (fermarsi) shi to-maru
attivo katsu i-kiru
negozio ten mise
comprare bai ka-u
vendere bai u-ru
mezzogiorno go uma
spirito; vapore ki yuge
arco kyū yumi
-volte (contatore), girare kai mawaru
associazione; incontrare kai o e a-u
classe, gruppo, team so kumi
nave sen fune
luminoso mei aka-rui
compagnia, società sha yashiro
tagliare setsu ki-ru
elettricità den inazuma
ogni mai tsune
unire; incontrare a-u
colpire a-taru
base, unità dai o tai yorokobu
piacevole raku tano-shii
pubblico kou ōyake
tirare in hi-ku
sezione; grado, livello ka shina, ana
canzone, cantare ka uta, utau
spada, katana katana
numero (contatore) ban tsugau, tsugaeru
uso, impiego mochi-iru
cosa ka nani o nan

Terzo anno (200 kanji)[modifica | modifica wikitesto]

使 宿 調

Kanji Significato Lettura On Lettura Kun
foglia, blocco, dolce tei, chō hinoto, a-taru, yoboro
mondo se, sei yo, sekai
entrambi ryō futatsu
padrone, maestro, capofamiglia shu nushi or omo
guidare no-ru
in avanti yo, sha ata-eru, arakaji-me
cosa (astratta) ji koto
servire shi tsuka-eru
altro ta hoka
sostituto, rimpiazzo dai, tai ka-waru, yo
abitare su-mu, todo-maru
使 usare shi tsuka-u
dovere, concernente kei kaka-ru
doppio, due volte, -volte (contatore) bai somuku, masu
tutto, intero zen matta-ku
strumento gu sona-eru, sona-e, tsubusa-ni
copiare, replicare sha utsu-su, utsu-shi
linea, fila, colonna (matematica) retsu, rei tsuraneru
aiutare jo, sho tasu-keru, suke
tentare, sforzarsi ben tsuto-meru
muoversi ugo-ku
vincere shō ka-tsu
cambiare, mascherare ka ba-keru
protezione, difesa, guardia ku -
medico i iya-su
lasciare kyo o ko sa-ru
opposto, contrario han so-ru
prendere shu to-ru
ricevere ju u-keru
numero sakebu, yobina
verso (preposizione) mu-kau
tu kun kimi
gusto, sapore mi aji o aji-wau
vita mei inochi
pace wa yawa-ragu, nago-mu
articolo hin shina
membro in kazu
commercio shō akinau
domandare mon to-u, ton
pendio han saka
centro ō nakaba
iniziare shi haji-meru
comitato i yuda-neru
proteggere shu mamo-ru
economico an yasu-i
riparare tei, jō sada-meru
frutto, contenuto jitsu mi, mino-ru, makoto
ospite kyaku maroudo
santuario, principe (membro fam. imperiale) kyū miya
宿 locanda shuku yado, yado-ru
freddo kan samu-i
contro, opposto tai kotaeru, mukau, narabu
ufficio kyoku tsubone, shikiru
premessa oku ya
riva gan kishi
isola shima
stato shū su, shima
libro contabile chō tobari, hari
piano hei, byō tai-ra, hira
felicità saiwa-i, shiawa-se
grado do tabi, hakaru
magazzino ko kura
giardino tei niwa
stile shiki noru, nottoru
ruolo yaku tsutome, edachi
attendere tai ma-tsu
fretta kyū iso-gu
respiro soku iki
male, malvagio aku waru-i
triste hi kana-shii
pensiero, pensare omo-u, omo-i
idea, pensiero i kokoro, omoi, omou
sentire, sensazione kan -
luogo sho tokoro
colpire da u-tsu
gettare, lanciare na-geru
raccogliere shū, jū hiro-u, too
tenere ji mo-tsu
dito shi yubi, sa-su
rilascio hana-su
mettere in ordine sei totono-eru
viaggio ryo tabi
tribù zoku seki, shaku
tempo fa seki, shaku mukashi
chiaro shō akiraka
caldo sho atsu-i
buio an kura-i
spartito, storto kyoku ma-garu
essere a-ru
vestiti fuku kiru, kimono, shitaga-u
periodo di tempo ki chigi-ru
bordo han or ban ita
pilastro chū hashira
radice kon ne
impianto shoku u-eru
affare gyō, gō waza, sudeni
aspetto, Signor-, Signora- (onorifico) sama
lato ō yoko
ponte kyō hashi
prossimo ji tsugi, tsu-gu
dente shi ha
morte shi shi-nu
ghiaccio hyō kōri
decidere ketsu ki-meru
olio yu abura
onda ha nami
versare chū soso-gu
nuotare ei oyo-gu
oceano, orientale yō, shō nada
corrente ryū naga-reru
estinguere shō ki-eru, ke-su
profondo shin fuka-i
caldo on atata-kai
porto minato
lago ko mizūmi
acqua calda yu
Cina kan kara, otoko
carbone tan sumi
cosa butsu, motsu mono
palla kyū tama
ragione yū, yu yoshi
dire shin mō-su, no-biru, sa-ru
società, dominio, mondo kai sakai
campo (agric.) - hata, hatake
malato byō yamai
partenza hotsu, hochi, hatsu tatsu, hanatsu, hiraku, abaku, okoru
scalare, salita tō, to nobo-ru
pelle hi kawa
piatto (aliment.) bei, myō sara
reciproco ai
prefettura ken kakeru, kakaru, agata
vero shin ma
indossare; arrivare chaku ki-ru or tsu-ku
breve tan mijika-i
affilare ken to-gu
grazie rei nori
dio shin or jin kami
festival sai matsu-ri
fortuna fuku saiwai, himorogi
secondo byō nogi
ricerca kyū kiwameru, kiwamaru
capitolo shō aya, shirushi, akiraka
giovanile dō, tō warabe
fischio teki fue
(prefisso numerico ordinale) dai tsuide, yashiki, tada
pennello per scrivere hitsu fude
classe hito-shii
scatola shō, sō hako
rango kyū shina
fine shū o-waru
verde ryoku midori
pratica ren ne-ru
pecora hitsuji
bellezza bi utsuku-shii
imparare shū nara-u
qualcuno sha mono
nutrire iku soda-teru, soda-tsu
soffire ku kuru-shii or niga-i
bagagli ka ni
caduta raku o-chiru
foglia ha
medicina yaku kusuri
sangue ketsu chi
lista, superficie hyō omote or arawa-su
codice ten -
poesia shi karauta
調 indagare chō shira-beru
discutere dan, tan kataru
fagioli tō or zu mame
perdere fu ma-keru or o-u
svegliare, risvegliare ki o-kiru
strada ro ji
corpo shin mi
ruotare ten koro-bu
luce kei karu-i
agricoltura kusagiru, tagayasu
ritorno hen kae-su
seguire tsui o-u
inviare oku-ru
veloce soku haya-i
anticipo shin susu-mu
giocare, divertirsi aso-bu
trasportare un hako-bu
parte bu, ho, hō wakeru, suberu, tsukasa,
metropoli to or tsu miyako
distribuire hai kuba-ru
vino di riso, sake shu sake or saka
pesante jū or chō omo-i or kasa-neru
ferro techi, tetsu kurogane
argento gin, gon shirogane
aprire, aperto kai hira-ku or a-ku
istituzione in -
sole, luce hi, itsuwaru
piano di edificio kai kizahashi, hashigo, shina
raccogliere shū atsu-maru
faccia men omo-te or tsura
argomento dai hitai
bere in no-mu
edificio pubblico kan yakata, tate
stazione eki umaya
naso bi hana

Quarto anno (200 kanji)[modifica | modifica wikitesto]

便

Kanji Significato Lettura On Lettura Kun
no (prefisso di negazione) fu, bu sezu, niarazu, inaya
conflitto araso-u
allegare fu tsu-ku
ordini rei
da (tempor.) i
rapporto chū naka
trasmettere den tsuta-eru
rango i kurai
basso tei hiku-i
esempio rei tato-eru
便 convenienza ben or bin tayo-ri
fiducia shin makoto, tayori, makaseru
stoccaggio, granaio kura
clima
prendere in prestito shaku ka-riru
arrestare, fermare tei todomaru
sano ken sukoyaka, takeshi, shitataka
lato soku kawa
lavoro hatara-ku
cento milioni oku
tera-, trilione chō kiza-shi, kizasu
bambino ji, ni ko
insieme kyō tomo
soldati hei or hyō tsuwamono
codice ten
freddo, fresco rei tsume-tai, hi-eru, sa-meru
prima sho hatsu or haji-me
separare betsu waka-reru
profitto ri
stampare satsu su-ru
vice-, assistente fuku sou, soe
realizzazione, risultato
aggiungere ka kuwa-eru
lavoro, fatica do tsuto-meru
lavoro negira-u
coraggio isa-mu
avvolgere tsutsu-mu
laureato sotsu
cooperazione kyō
semplice tan
ampio, abbondante haku
marchio in shirushi
partecipare san mai-ru
storia shi
direttore shi
ogni kaku ono-ono
dire, informare koku tsu-geru
circonferenza shū mawa-ri
canto shō tona-eru
gioire ki yoroko-bu
contenitore ki utsuwa
circondare i kako-u
indurire ko kata-maru
modello kei kata
salone, camera
sale en shio
gentiluomo shi
cambiare hen ka-waru
marito fu fuu bu otto
perdere shitsu ushina-u
piacere, preferire su-ku or kono-mu
stagioni ki
nipote son mago
perfetto, perfezione kan
del governo, ufficiale kan
danno, ostacolo gai
esaminare, investigare satsu
nido su
differenza, distinzione sa
speranza ki mare
sede seki
cintura, fascia tai obi
fondo tei soko
prefettura urbana fu
facile, tranquillo
costruire ken ta-teru
diametro kei
compagno, partner to
acquisire, ottenere toku e-ru
necessariamente hitsu kanara-zu
pensiero nen
amore ai
diventare sei na-ru
guerra sen ikusa or tataka-u
piegare setsu o-ru
aumentare kyo a-geru
riformare kai arata-meru
salvezza, riscattare kyū suku-u
fallimento hai yabu-reru
spargere san chi-ru
materiale, tassa, prezzo ryō hakaru
bandiera ki hata
precedente saku
paesaggio kei
più (prefisso superlat.) sai mo or motto-mo
sperare nozo-mu
non, non ancora mi ima-da
fine matsu sue
etichetta satsu fuda
materiale, legname, talento zai
insieme, gruppo, grappolo soku taba or tsuka
pino shō matsu
frutto; realizzare ka ha-tasu
prosperità ei saka-eru
piano, idea, suggerimento an
albicocca (prugna giapponese) bai ume
articolo, strumento kai
poli (terrestri) kyoku kiwa-meru
segnale, marchio hyō
macchina ki hata
rottura, mancare ketsu ka-keru
prendere tempo reki
restare, lasciare zan noko-ru
uccidere satsu koro-su
veleno doku
cognome shi uji
persone min tami
chiedere, domandare kyū moto-mu
governare chi or ji osa-meru or nao-ru
metodo
piangere kyū na-ku
superficiale sen asa-i
fare il bagno yoku abi-ru
puro sei or shō kiyo-raka
pieno, completo man mi-chiru
pescare ryō or gyō asa-ru
lampada hi
niente mu or bu na-i
così zen or nen shika-shi
infornare shō ya-ku
illuminare shō te-rasu
caldo netsu atsu-i
pastorizia, razza boku maki
speciale toku
partorire san u-mu
obiettivo, proposito teki mato
ministero del governo sho or sei habu-ku
celebrare shuku iwa-u
voto hyō
seme, tipo, classe shu tane
accumulare seki tsu-mu
contendere, competere kyō kiso-u
ridere shō wara-u
tubo kan kuda
nodo, unione setsu fushi
farina fun ko or kona
cronaca ki
promessa yaku
unire ketsu musu-bu or yu-u
salario kyū tama-u
continuare zoku tsudu-ku
collocare chi o-ku
invecchiare o-iru
stomaco i
vena myaku
intestino chō
servo, sottoposto shin
navigare
buono ryō yo-i
arte gei
germoglio ga me
Inghilterra ei
verdura, vegetali sai na
città gai machi
vestiti i koromo
necessario i-ru
memorizzare, ricordare kaku obo-eru, sa-meru
osservare kan mi-ru
istruzione, lezione kun
provare shi kokoromi-ru, tame-su
teoria setsu to-ku
capitolo, sezione ka
deliberare, considerare gi
elefante zō or shō
beni, prodotti ka
salvare cho ta-meru
spendere hi tsui-yasu
premio shō
esercito, truppe gun
anello, ruota rin wa
rinunciare, dimettersi ji ya-meru
ambiente, vicinato hen ata-ri
unire, accompagnare ren tsu-reru or tsura-neru
realizzare tachi
scegliere sen era-bu
contea, distretto gun
misurare, quantificare ryō
registro, copia roku
specchio kyō kagami
barriera; relazione kan seki
terra riku
gruppo tai
tranquillo sei shizu-ka
ordine, turno jun
chiedere, desiderare gan nega-u
classe, varietà, gruppo rui
volare hi to-bu
pasto, cibo han meshi
tenere, mantenere yashina-u
prova, test ken

Quinto anno (185 kanji)[modifica | modifica wikitesto]

綿 貿 退

Kanji Significato Lettura On Lettura Kun
lungo tempo kyū hisa
Buddha, Francia hutsu, butsu hotoke
temporaneo, falso ka, ke kari
affare, caso ken
responsabilità, affidare a nin maka-seru
sembrare, somigliare ji ni-ru
eccedere yo ama-ru
valore ka atai
preservare ho tamo-tsu
disciplina, controllare shū osa-meru
sacco di paglia hyō tawara
individuale ko
fornire bi sona-eru
statua, immagine, figura
di nuovo sai o sa futata-bi
pubblicare, editare kan
distinguere, giudicare han waka-ru
controllare sei
biglietto ken
norma, regola soku notto-ru
effetto ki-ku
dovere, compito mu tsuto-meru
forza, vigore sei ikio-i
spesso, ricco atsu-i
frase, clausola ku
possibile ka
dirigere un negozio ei itona-mu
causa in yo-ru
gruppo, associazione dan, ton
pressione atsu
esistere, essere zai a-ru
livello kin
fondazione, origine ki moto-duku
informare, ricompensare muku-iru
bordo, limite, frontiera kyō sakai
tomba bo haka
aumentare, incrementare ma-su, fu-eru
sogno mu yume
moglie sai tsuma
signora fu
contenuto
avvicinare, approcciare ki yo-ru
abbondanza fu tomi
guidare michibi-ku
risiedere, essere kyo i-ru
sottomissione zoku
panno fu nuno
maestro, esperto shi
normale, sempre tsune
tronco d'albero, base kan miki
inizio, prefazione jo
discorso, dialetto, valvola ben
allungare, ampliare chō ha-ru
viaggio ō
recupero, ritorno fuku
virtù toku
aspirazione shi kokorozashi
rispondere, contestare ō
allegro, piacevole kai kokoroyo-i
genere, sesso sei, shō saga
bontà, grazia on
simpatia, sentimenti nasa-ke
condizione, aspetto tai
abituarsi kan na-reru
acconsentire, ascoltare shō uketamawa-ru
tecnica, arte, abilità gi waza
invitare, chiamare shō mane-ku
istruire, concedere ju sazu-keru
raccogliere (frutta), prendere (medicina) sai to-ru
contatto setsu ses-suru, tsu-gu
proposta, portare in mano tei sa-geru
perdita, danno son soko-neru
supporto shi sasa-eru
politica sei matsurigoto
circostanza ko yue
nemico teki kataki
rifiutare, interrompere dan ta-tsu, kotowa-ru
antico, vecchi tempi kyū
facile eki yasa-shii
sfogo, scoppio aba-ku
articolo, clausola
ramo, biforcazione shi eda
investigare sa
status kaku
ciliegio ō sakura
esaminare ken
costruire kama-eru
militare bu, mu
confrontare hi kura-beru
eterno ei naga-i
ruscello, corrente ga kawa
fluido eki
mescolare kon ma-zaru
diminuire gen he-ru
misurare soku haka-ru
livello, associato jun
eseguire en
incontaminato ketsu isagiyo-i
disastro sai wazawa-i
bruciare nen mo-eru
edizione (stampa) han
crimine han oka-su
forma, condizione
solo, Germania doku hito-ri
tasso ritsu, sotsu hiki-iru
apparire gen arawa-reru
trattenere ryū, ru todo-maru
abbreviazione ryaku
beneficio eki
bulbo oculare gan me
lacerare ha yabu-ru
sicuro, certo kaku tashi-ka
indicare, mostrare shi shime-su
antenato so
divieto, proibizione kin
muovere, spostare i utsu-ru
grado, estensione tei hodo
tassa, imposta zei
costruire chiku kizu-ku
raffinato, perfezionato sei
elementare, rudimentale su, so moto
passare, trascorrere kei, kyō he-ru
complessivo, governare su-beru
cessare zetsu ta-tsu
綿 cotone men wata
generale, intero
intrecciare, redazione hen a-mu
impresa seki
tramare, tessere shiki o-ru
crimine, colpa zai tsumi
gregge gun mu-reru
moralità, giustizia gi
arare tagaya-su
occupazione shoku
concimare hi ko-yasu
abilità, talento
intrattenere, diffondere kyō oko-su
lingua zetsu shita
capanna, cottage sha
arte, tecnica jutsu sube
difesa ei
fabbricare sei
duplicare fuku
regola, norma ki
risolvere, sciogliere ge, kai to-ku
stabilire setsu mouke-ru
permettere kyo yuru-su
prove, testimonianza shō akashi
valutare hyō
lezione, conferenza
scusarsi sha ayama-ru
discriminare shiki
salvaguardare go mamo-ru
abbondanza yuta-ka
ricchezza, benessere zai
povero hin mazushi-i
colpa, responsabilità seki se-meru
prestare tai ka-su
貿 commercio, scambio
congratulazioni ga
risorse, capitale shi
lodare san
qualità, contenuto shitsu
trasportare yu
menzionare jutsu no-beru
smarrirsi mei mayo-u
退 retrocedere tai shirizo-ku
inverso gyaku sakara-u
creare tsuku-ru
esagerare, oltrepassare ka ayama-chi
adatto teki
acido san
minerale
rame
moneta, centesimo di yen sen zeni
resistere, difendere fuse-gu
limitare, restringere gen kagi-ru
ripido, precipitoso ken kewa-shii
frontiera, occasione sai kiwa
miscellaneo, vario zatsu
negativo, sbagliato hi ara-zu
depositare yo azu-keru
territorio ryō
quantità (di denaro) gaku hitai
crescere (animali), addomesticare shi ka-u

Sesto anno (181 kanji)[modifica | modifica wikitesto]

姿 沿

Kanji Significato Lettura On Lettura Kun
test1 a b
test2 c d
test3 e f

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

  Portale Giappone: accedi alle voci di Wikipedia che parlano del Giappone