Suddivisione amministrativa dello Shaanxi

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Jump to navigation Jump to search

La suddivisione della provincia dello Shaanxi è articolata sui seguenti tre livelli: prefetture (地区 dìqū), a loro volta suddivise in contee (县 xiàn), che a loro volta sono suddivise in città (镇 zhèn).

 • 10 prefetture (地区 dìqū)
  • 9 città con status di prefettura
  • 1 città subprovinciale
 • 107 contee (县 xiàn)
  • 3 città con status di contea (县级市 xiànjíshì)
  • 80 contee
  • 24 distretti (市辖区 shìxiáqū)
 • 1745 città (镇 zhèn)
  • 917 città (镇 zhèn)
  • 680 comuni (乡 xiāng)
  • 148 sotto-distretti (街道办事处 jiēdàobànshìchù)

Per una loro illustrazione, si rinvia alla voce sulla Suddivisione amministrativa della Cina

Prefetture Contee
Nome Cinese Pinyin
Xi'an
西安市
Xī'ān Shì
Distretto di Lianhu 莲湖区 Liánhú Qū
Distretto di Xincheng 新城区 Xīnchéng Qū
Distretto di Beilin 碑林区 Bēilín Qū
Distretto di Baqiao 灞桥区 Bàqiáo Qū
Distretto di Weiyang 未央区 Wèiyāng Qū
Distretto di Yanta 雁塔区 Yàntǎ Qū
Distretto di Yanliang 阎良区 Yánliáng Qū
Distretto di Lintong 临潼区 Líntóng Qū
Distretto di Chang'an 长安区 Cháng'ān Qū
Contea di Lantian 蓝田县 Lántián Xiàn
Contea di Zhouzhi 周至县 Zhōuzhì Xiàn
Contea di Hu 户县 Hù Xiàn
Distretto di Gaoling 高陵县 Gāolíng Xiàn
Yan'an
延安市
Yán'ān Shì
Distretto di Baota 宝塔区 Bǎotǎ Qū
Contea di Yanchang 延长县 Yáncháng Xiàn
Contea di Yanchuan 延川县 Yánchuān Xiàn
Contea di Zichang 子长县 Zǐcháng Xiàn
Distretto di Ansai 安塞县 Ānsài Xiàn
Contea di Zhidan 志丹县 Zhìdān Xiàn
Contea di Wuqi 吴起县 Wúqǐ Xiàn
Contea di Ganquan 甘泉县 Gānquán Xiàn
Contea di Fu 富县 Fù Xiàn
Contea di Luochuan 洛川县 Luòchuān Xiàn
Contea di Yichuan 宜川县 Yíchuān Xiàn
Contea di Huanglong 黄龙县 Huánglóng Xiàn
Contea di Huangling 黄陵县 Huánglíng Xiàn
Tongchuan
铜川市
Tóngchuān Shì
Distretto di Yaozhou 耀州区 Yàozhōu Qū
Distretto di Wangyi 王益区 Wángyì Qū
Distretto di Yintai 印台区 Yìntái Qū
Contea di Yijun 宜君县 Yíjūn Xiàn
Weinan
渭南市
Wèinán Shì
Distretto di Linwei 临渭区 Línwèi Qū
Huayin 华阴市 Huàyīn Shì
Hancheng 韩城市 Hánchéng Shì
Distretto di Huazhou 华县 Huà Xiàn
Contea di Tongguan 潼关县 Tóngguān Xiàn
Contea di Dali 大荔县 Dàlì Xiàn
Contea di Pucheng 蒲城县 Púchéng Xiàn
Contea di Chengcheng 澄城县 Chéngchéng Xiàn
Contea di Baishui 白水县 Báishuǐ Xiàn
Contea di Heyang 合阳县 Héyáng Xiàn
Contea di Fuping 富平县 Fùpíng Xiàn
Xianyang
咸阳市
Xiányáng Shì
Distretto di Qindu 秦都区 Qíndū Qū
Distretto di Yangling 杨陵区 Yánglíng Qū
Distretto di Weicheng 渭城区 Wèichéng Qū
Xingping 兴平市 Xīngpíng Shì
Contea di Sanyuan 三原县 Sānyuán Xiàn
Contea di Jingyang 泾阳县 Jīngyáng Xiàn
Contea di Qian 乾县 Qián Xiàn
Contea di Liquan 礼泉县 Lǐquán Xiàn
Contea di Yongshou 永寿县 Yǒngshòu Xiàn
Contea di Bin 彬县 Bīn Xiàn
Contea di Changwu 长武县 Chángwǔ Xiàn
Contea di Xunyi 旬邑县 Xúnyì Xiàn
Contea di Chunhua 淳化县 Chúnhuà Xiàn
Contea di Wugong 武功县 Wǔgōng Xiàn
Baoji
宝鸡市
Bǎojī Shì
Distretto di Weibin 渭滨区 Wèibīn Qū
Distretto di Jintai 金台区 Jīntái Qū
Distretto di Chencang 陈仓区 Chéncāng Qū
Contea di Fengxiang 凤翔县 Fèngxiáng Xiàn
Contea di Qishan 岐山县 Qíshān Xiàn
Contea di Fufeng 扶风县 Fúfēng Xiàn
Contea di Mei 眉县 Méi Xiàn
Contea di Long 陇县 Lǒng Xiàn
Contea di Qianyang 千阳县 Qiānyáng Xiàn
Contea di Linyou 麟游县 Línyóu Xiàn
Contea di Feng 凤县 Fèng Xiàn
Contea di Taibai 太白县 Tàibái Xiàn
Hanzhong
汉中市
Hànzhōng Shì
Distretto di Hantai 汉台区 Hàntái Qū
Distretto di Nanzheng 南郑县 Nánzhèng Xiàn
Contea di Chenggu 城固县 Chénggù Xiàn
Contea di Yang 洋县 Yáng Xiàn
Contea di Xixiang 西乡县 Xīxiāng Xiàn
Contea di Mian 勉县 Miǎn Xiàn
Contea di Ningqiang 宁强县 Níngqiáng Xiàn
Contea di Lueyang 略阳县 Lüèyáng Xiàn
Contea di Zhenba 镇巴县 Zhènbā Xiàn
Contea di Liuba 留坝县 Liúbà Xiàn
Contea di Foping 佛坪县 Fópíng Xiàn
Yulin
榆林市
Yúlín Shì
Distretto di Yuyang 榆阳区 Yúyáng Qū
Shenmu 神木县 Shénmù
Contea di Fugu 府谷县 Fǔgǔ Xiàn
Distretto di Hengshan 横山县 Héngshān Xiàn
Contea di Jingbian 靖边县 Jìngbiān Xiàn
Contea di Dingbian 定边县 Dìngbiān Xiàn
Contea di Suide 绥德县 Suídé Xiàn
Contea di Mizhi 米脂县 Mǐzhī Xiàn
Contea di Jia 佳县 Jiā Xiàn
Contea di Wubu 吴堡县 Wúbǔ Xiàn
Contea di Qingjian 清涧县 Qīngjiàn Xiàn
Contea di Zizhou 子洲县 Zǐzhōu Xiàn
Ankang
安康市
Ānkāng Shì
Distretto di Hanbin 汉滨区 Hànbīn Qū
Contea di Hanyin 汉阴县 Hànyīn Xiàn
Contea di Shiquan 石泉县 Shíquán Xiàn
Contea di Ningshan 宁陕县 Níngshǎn Xiàn
Contea di Ziyang 紫阳县 Zǐyáng Xiàn
Contea di Langao 岚皋县 Lángāo Xiàn
Contea di Pingli 平利县 Pínglì Xiàn
Contea di Zhenping 镇坪县 Zhènpíng Xiàn
Contea di Xunyang 旬阳县 Xúnyáng Xiàn
Contea di Baihe 白河县 Báihé Xiàn
Shangluo
商洛市
Shāngluò Shì
Distretto di Shangzhou 商州区 Shāngzhōu Qū
Contea di Luonan 洛南县 Luònán Xiàn
Contea di Danfeng 丹凤县 Dānfèng Xiàn
Contea di Shangnan 商南县 Shāngnán Xiàn
Contea di Shanyang 山阳县 Shānyáng Xiàn
Contea di Zhen'an 镇安县 Zhèn'ān Xiàn
Contea di Zhashui 柞水县 Zhàshuǐ Xiàn
Cina Portale Cina: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di Cina