Suddivisione amministrativa del Guangxi

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Jump to navigation Jump to search

La suddivisione amministrativa della provincia dello Guangxi è articolata sui seguenti tre livelli: prefetture (地区 dìqū), a loro volta suddivise in contee (县 xiàn), che a loro volta sono suddivise in città (镇 zhèn).

 • 14 prefetture (地区 dìqū)
  • 14 città con status di prefettura
 • 109 contee (县 xiàn)
  • 7 città con status di contea (县级市 xiànjíshì)
  • 56 contee
  • 34 distretti (市辖区 shìxiáqū)
  • 12 contee etniche autonome
 • 1232 città (镇 zhèn)
  • 699 città (镇 zhèn)
  • 369 comuni (乡 xiāng)
  • 58 comuni etnici
  • 106 sotto-distretti (街道办事处 jiēdàobànshìchù)

Per una loro illustrazione, si rinvia alla voce sulla Suddivisione amministrativa della Cina

Prefettura Contea
Nome Cinese (S) Hanyu Pinyin Zhuang
Nanning città
Zhuang: Namzningz
南宁市
Nánníng Shì
Distretto di Qingxiu 青秀区 Qīngxiù Qū
Distretto di Xingning 兴宁区 Xīngníng Qū
Distretto di Xixiangtang 西乡塘区 Xīxiāngtáng Qū
Distretto di Liangqing 良庆区 Liángqìng Qū
Distretto di Jiangnan 江南区 Jiāngnán Qū
Distretto di Yongning 邕宁区 Yōngníng Qū
Contea di Wuming 武鸣县 Wǔmíng Xiàn
Contea di Long'an 隆安县 Lóng'ān Xiàn
Contea di Mashan 马山县 Mǎshān Xiàn
Contea di Shanglin 上林县 Shànglín Xiàn
Contea di Binyang 宾阳县 Bīnyáng Xiàn
Contea di Heng 横县 Héng Xiàn
Liuzhou città
Liujcouh
柳州市
Liǔzhōu Shì
Distretto di Chengzhong 城中区 Chéngzhōng Qū
Distretto di Yufeng 鱼峰区 Yúfēng Qū
Distretto di Liubei 柳北区 Liǔběi Qū
Distretto di Liunan 柳南区 Liǔnán Qū
Contea di Liujiang 柳江县 Liǔjiāng Xiàn
Contea di Liucheng 柳城县 Liǔchéng Xiàn
Contea di Luzhai 鹿寨县 Lùzhài Xiàn
Contea di Rong'an 融安县 Róng'ān Xiàn
Rongshui Miao
Autonoma
融水苗族自治县 Róngshuǐ Miáozú Zìzhìxiàn
Sanjiang Dong
Autonoma
三江侗族自治县 Sānjiāng Dòngzú Zìzhìxiàn
Guilin città
Gveilinz
桂林市
Guìlín Shì
Distretto di Xiangshan 象山区 Xiàngshān Qū
Distretto di Xiufeng 秀峰区 Xiùfēng Qū
Distretto di Diecai 叠彩区 Diécǎi Qū
Distretto di Qixing 七星区 Qīxīng Qū
Distretto di Yanshan 雁山区 Yànshān Qū
Contea di Yangshuo 阳朔县 Yángshuò Xiàn
Contea di Lingui 临桂县 Línguì Xiàn
Contea di Lingchuan 灵川县 Língchuān Xiàn
Contea di Quanzhou 全州县 Quánzhōu Xiàn
Contea di Pingle 平乐县 Pínglè Xiàn
Contea di Xing’an 兴安县 Xīng'ān Xiàn
Contea di Guanyang 灌阳县 Guànyáng Xiàn
Contea di Lipu 荔浦县 Lìpǔ Xiàn
Contea di Ziyuan 资源县 Zīyuán Xiàn
Contea di Yongfu 永福县 Yǒngfú Xiàn
Longsheng Various Nationalities
Autonoma
龙胜各族自治县 Lóngshèng Gèzú Zìzhìxiàn
Gongcheng Yao
Autonoma
恭城瑶族自治县 Gōngchéng Yáozú Zìzhìxiàn
Wuzhou città
梧州市
Wúzhōu Shì
Distretto di Wanxiu 万秀区 Wànxiù Qū
Distretto di Dieshan 蝶山区 Diéshān Qū
Distretto di Changzhou 长洲区 Chángzhōu Qū
Cenxi città 岑溪市 Cénxī Shi
Cangwu County 苍梧县 Cāngwú Xiàn
Contea di Teng 藤县 Téng Xiàn
Contea di Mengshan 蒙山县 Méngshān Xiàn
Beihai città
北海市
Běihǎi Shì
Distretto di Haicheng 海城区 Hǎichéng Qū
Distretto di Yinhai 银海区 Yínhǎi Qū
Distretto di Tieshangang 铁山港区 Tiěshāngǎng Qū
Contea di Hepu 合浦县 Hépǔ Xiàn
Fangchenggang città
Fangzcwngzgangj
防城港市
Fángchénggǎng Shì
Distretto di Gangkou 港口区 Gǎngkǒu Qū
Distretto di Fangcheng 防城区 Fángchéng Qū
Dongxing città 东兴市 Dōngxīng Shì
Contea di Shangsi 上思县 Shàngsī Xiàn
Qinzhou città
Ginhcouh
钦州市
Qīnzhōu Shì
Distretto di Qinnan 钦南区 Qīnnán Qū
Distretto di Qinbei 钦北区 Qīnběi Qū
Contea di Lingshan 灵山县 Língshān Xiàn
Contea di Pubei 浦北县 Pǔběi Xiàn
Guigang città
Gveigangj
贵港市
Guìgǎng Shì
Distretto di Gangbei 港北区 Gǎngběi Qū
Distretto di Gangnan 港南区 Gǎngnán Qū
Distretto di Tantang 覃塘区 Tántáng Qū
Guiping città 桂平市 Guìpíng Shì
Contea di Pingnan 平南县 Píngnán Xiàn
Yulin città
玉林市
Yùlín Shì
Distretto di Yuzhou 玉州区 Yùzhōu Qū
Beiliu città 北流市 Běiliú Shì
Contea di Rong 容县 Róng Xiàn
Contea di Luchuan 陆川县 Lùchuān Xiàn
Contea di Bobai 博白县 Bóbái Xiàn
Contea di Xingye 兴业县 Xīngyè Xiàn
Baise città
Baksaek
百色市
Bǎisè Shì
Distretto di Youjiang 右江区 Yòujiāng Qū
Contea di Lingyun 凌云县 Língyún Xiàn
Contea di Pingguo 平果县 Píngguǒ Xiàn
Contea di Xilin 西林县 Xīlín Xiàn
Contea di Leye 乐业县 Lèyè Xiàn
Contea di Debao 德保县 Débǎo Xiàn
Contea di Tianlin 田林县 Tiánlín Xiàn
Contea di Tianyang 田阳县 Tiányáng Xiàn
Contea di Jingxi 靖西县 Jìngxī Xiàn
Contea di Tiandong 田东县 Tiándōng Xiàn
Contea di Napo 那坡县 Nàpō Xiàn
Longlin Various Nationalities
Autonoma
隆林各族自治县 Lónglín Gèzú Zìzhìxiàn
Hezhou città
贺州市
Hèzhōu Shì
Distretto di Babu 八步区 Bābù Qū
Contea di Zhongshan 钟山县 Zhōngshān Xiàn
Contea di Zhaoping 昭平县 Zhāopíng Xiàn
Fuchuan Yao
Autonoma
富川瑶族自治县 Fùchuān Yáozú Zìzhìxiàn
Hechi città
Hozciz
河池市
Héchí Shì
Distretto di Jinchengjiang 金城江区 Jīnchéngjiāng Qū
Yizhou città 宜州市 Yízhōu Shì
Contea di Tian'e 天峨县 Tiān'é Xiàn
Contea di Fengshan 凤山县 Fèngshān Xiàn
Contea di Nandan 南丹县 Nándān Xiàn
Contea di Donglan 东兰县 Dōnglán Xiàn
Du’an Yao
Autonoma
都安瑶族自治县 Dū'ān Yáozú Zìzhìxiàn
Luocheng Mulao
Autonoma
罗城仫佬族自治县 Luóchéng Mùlǎozú Zìzhìxiàn
Contea di Bama Yao 巴马瑶族自治县 Bāmǎ Yáozú Zìzhìxiàn
Huanjiang Maonan
Autonoma
环江毛南族自治县 Huánjiāng Máonánzú Zìzhìxiàn
Contea di Dahua Yao 大化瑶族自治县 Dàhuà Yáozú Zìzhìxiàn
Laibin città
Leizbingz
来宾市
Láibīn Shì
Distretto di Xingbin 兴宾区 Xīngbīn Qū
Heshan città 合山市 Héshān Shì
Contea di Xiangzhou 象州县 Xiàngzhōu Xiàn
Contea di Wuxuan 武宣县 Wǔxuān Xiàn
Contea di Xincheng 忻城县 Xīnchéng Xiàn
Contea di Jinxiu Yao Autonomous 金秀瑶族自治县 Jīnxiù Yáozú Zìzhìxiàn
Chongzuo città
Cungzcoj
崇左市
Chóngzuǒ Shì
Distretto di Jiangzhou 江州区 Jiāngzhōu Qū Gyanghcouh Gih
Pingxiang città 凭祥市 Píngxiáng Shì Bingzsiengz Si
Contea di Ningming 宁明县 Níngmíng Xiàn Ningzmingz Hen
Contea di Fusui 扶绥县 Fúsuí Xiàn Fuzsuih Hen
Contea di Longzhou 龙州县 Lóngzhōu Xiàn Lungzcouh Hen
Contea di Daxin 大新县 Dàxīn Xiàn Dasinh Hen
Contea di Tiandeng 天等县 Tiānděng Xiàn Denhdwngj Hen
Cina Portale Cina: accedi alle voci di Wikipedia che parlano della Cina