Località del Montenegro

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Jump to navigation Jump to search

Questa è una lista delle località censite nel 2003 nel Montenegro, sono abbinate alle Municipalità. Le località con più di 1000 abitanti sono scritte in corsivo.

Andrijevica[modifica | modifica wikitesto]

Andrijevica municipality
 • Andrijevica
 • Andželati
 • Bojovići
 • Božići
 • Cecuni
 • Đulići
 • Dulipolje
 • Gnjili Potok
 • Gornje Luge
 • Gračanica
 • Jošanica
 • Košutići
 • Kralje
 • Kuti
 • Oblo Brdo
 • Prisoja
 • Rijeka Marsenića
 • Seoca
 • Sjenožeta
 • Slatina
 • Trepča
 • Trešnjevo
 • Ulotina
 • Zabrđe

Antivari (Bar)[modifica | modifica wikitesto]

Bar municipality
 • Antivari (Bar)
 • Arbnež
 • Bartula
 • Besa
 • Bjeliši
 • Bobovište
 • Boljevići
 • Braćeni
 • Brca
 • Brijege
 • Bukovik
 • Burtaiši
 • Čeluga
 • Ckla
 • Dabezići
 • Dedići
 • Đenđinovići
 • Dobra Voda
 • Donja Briska
 • Donji Brčeli
 • Donji Murići
 • Dračevica
 • Dupilo
 • Đuravci
 • Đurmani
 • Gluhi Do
 • Godinje
 • Gornja Briska
 • Gornji Brčeli
 • Gornji Murići
 • Grdovići
 • Gurza
 • Karanikići
 • Komarno
 • Koštanjica
 • Krnjice
 • Kruševica
 • Kunje
 • Limljani
 • Livari
 • Lukići
 • Mačuge
 • Mala Gorana
 • Mali Mikulići
 • Mali Ostros
 • Marstijepovići
 • Martići
 • Miljevci
 • Mišići
 • Orahovo
 • Ovtočići
 • Papani
 • Pečurice
 • Pelinkovići
 • Pinčići
 • Podi
 • Polje
 • Popratnica
 • Seoca
 • Sotonići
 • Sozina
 • Spizza (Sutomore)
 • Stari Bar
 • Šušanj
 • Sustaš
 • Tejani
 • Tomba
 • Tomići
 • Trnovo
 • Tuđemili
 • Turčini
 • Utrg
 • Velembusi
 • Veliki Mikulići
 • Veliki Ostros
 • Velja Gorana
 • Velje Selo
 • Virpazar
 • Zagrađe
 • Zaljevo
 • Zankovići
 • Zgrade
 • Zupci

Berane[modifica | modifica wikitesto]

Berane municipality
 • Azane
 • Babino
 • Bastahe
 • Beran Selo
 • Berane
 • Bor
 • Bubanje
 • Buče
 • Budimlja
 • Crni Vrh
 • Crvljevine
 • Dapsići
 • Dašča Rijeka
 • Dobrodole
 • Dolac
 • Donja Ržanica
 • Donja Vrbica
 • Donje Luge
 • Donje Zaostro
 • Dragosava
 • Glavaca
 • Godočelje
 • Goražde
 • Gornja Vrbica
 • Gornje Zaostro
 • Jašovići
 • Javorova
 • Johovica
 • Kalica
 • Kaludra
 • Kruščica
 • Kurikuće
 • Lagatori
 • Lazi
 • Lješnica
 • Lubnice
 • Lužac
 • Mašte
 • Mezgalji
 • Murovac
 • Orah
 • Orahovo
 • Pahulj
 • Pešca
 • Petnjica
 • Petnjik
 • Ponor
 • Poroče
 • Praćevac
 • Radmanci
 • Radmuževići
 • Rovca
 • Rujišta
 • Savin Bor
 • Skakavac
 • Štitari
 • Tmušići
 • Trpezi
 • Tucanje
 • Veliđe
 • Vinicka
 • Vrševo
 • Vuča
 • Zagorje
 • Zagrad
 • Zagrađe

Bijelo Polje[modifica | modifica wikitesto]

Bijelo Polje municipality
 • Babaići
 • Barice
 • Bijedići
 • Bijelo Polje
 • Bliškovo
 • Bojišta
 • Boljanina
 • Boturići
 • Čeoče
 • Cerovo
 • Čokrlije
 • Crhalj
 • Crnča
 • Crniš
 • Đalovići
 • Dobrakovo
 • Dobrinje
 • Dolac
 • Dubovo
 • Džafića Brdo
 • Femića Krš
 • Godijevo
 • Goduša
 • Grab
 • Grančarevo
 • Gubavač
 • Ivanje
 • Jablanovo
 • Jabučno
 • Jagoče
 • Kanje
 • Kičava
 • Korita
 • Kostenica
 • Kostići
 • Kovren
 • Kukulje
 • Laholo
 • Lazovići
 • Lekovina
 • Lijeska
 • Lješnica
 • Lozna
 • Loznica
 • Majstorovina
 • Metanjac
 • Milovo
 • Mioče
 • Mirojevići
 • Mojstir
 • Mokri Lug
 • Muslići
 • Nedakusi
 • Negobratina
 • Njegnjevo
 • Obrov
 • Okladi
 • Orahovica
 • Osmanbegovo Selo
 • Ostrelj
 • Pali
 • Pape
 • Pavino Polje
 • Pećarska
 • Pobretići
 • Poda
 • Potkrajci
 • Potrk
 • Požeginja
 • Prijelozi
 • Pripčići
 • Radojeva Glava
 • Radulići
 • Rakita
 • Rakonje
 • Rasovo
 • Rastoka
 • Ravna Rijeka
 • Resnik
 • Rodijelja
 • Sadići
 • Sela
 • Sipanje
 • Šipovice
 • Sokolac
 • Srđevac
 • Stožer
 • Stubo
 • Tomaševo
 • Trubine
 • Ujniče
 • Unevine
 • Voljavac
 • Vrh
 • Zaton
 • Žiljak
 • Zminac
 • Žurena

Budua (Budva)[modifica | modifica wikitesto]

Budva municipality
 • Bečići
 • Blizikuće
 • Boreti
 • Brajići
 • Brda
 • Budua (Budva)
 • Buljarica
 • Čami Do
 • Čelobrdo
 • Čučuke
 • Đenaši
 • Drobnići
 • Ilino Brdo
 • Kaluderac
 • Katun Reževići
 • Krstac
 • Kuljače
 • Lapčići
 • Markovići
 • Novoselje
 • Castellastua (Petrovac na Moru)
 • Pobori
 • Podbabac
 • Podostrog
 • Prijevor
 • Pržno
 • Rađenovići
 • Rijeka Reževići
 • Stanišići
 • Sveti Stefan
 • Tudorovići
 • Viti Do
 • Zukovica

Castelnuovo (Herceg Novi)[modifica | modifica wikitesto]

Herceg Novi municipality
 • Baossich[1], Porto Squaro (Baošići)
 • Bianca[2], San Pietro de Albis (Bijela)
 • Crussevizza di Bianca (Bijelske Kruševice)
 • Genovich o Paxtecum (Djenovići)
 • Giurici o Zurici (Djurići)
 • Sliebbi o San Niccolò (Žlijebi)
 • Zelenica o Selènica (Zelenika)
 • Igado (Igalo)
 • Castelnuovo
 • Giosizza o Iossizza o anche Porto Padova (Jošice)
 • Càmeno (Kàmeno)
 • Crussevizza (Kruševice)
 • Combùr (Kumbor)
 • Cutti (Kuti)
 • Lustizza (Luštica)
 • Megline (Meljine)
 • Mòides (Mojdež)
 • Mòcrine (Mokrine)
 • Poddi
 • Monterosso (Prijevor)
 • Provodina
 • Ratissévina
 • Villa dei Sàssoni o Sassovich (Sasovići)
 • Sutorina o Sant'Irene
 • Santo Stefano (Sušćepan)
 • Trebéssino (Trebesinj)
 • Uble (Ubli)

Cattaro (Kotor)[modifica | modifica wikitesto]

Kotor municipality
 • Bigova
 • Bratešići
 • Bunovići
 • Veliki Zalazi
 • Višnjeva
 • Vranovići
 • Glavati
 • Glavatičići
 • Gornji Morinj
 • Gornji Orahovac
 • Gornji Stoliv
 • Gorovići
 • Dobrota
 • Donji Morinj
 • Donji Orahovac
 • Donji Stoliv
 • Dragalj
 • Dražin Vrt
 • Dub
 • Zagora
 • Zvečava
 • Kavač
 • Knežlaz
 • Kovači
 • Kolužunj
 • Kostanjica
 • Cattaro (Kotor)
 • Krimovica
 • Kubasi
 • Lastva Grbaljska
 • Ledenice
 • Lipci
 • Lješevići
 • Mali Zalazi
 • Malov Do
 • Mirac
 • Muo
 • Nalježići
 • Pelinovo
 • Perasto (Perast)
 • Pištet
 • Pobrđe
 • Prijeradi
 • Prčanj
 • Radanovići
 • Risan
 • Strp
 • Sutvara
 • Trešnjica
 • Ukropci
 • Unijerina
 • Han
 • Čavori
 • Šišići
 • Škaljari
 • Špiljari

Cettigne (Cetinje)[modifica | modifica wikitesto]

Cetinje municipality
 • Bajice
 • Barjamovica
 • Bijele Poljane
 • Bjeloši
 • Bobija
 • Boguti
 • Bokovo
 • Češljari
 • Cettigne (Cetinje)
 • Čevo
 • Đalci
 • Dide
 • Đinovići
 • Dobrska Župa
 • Dobrsko Selo
 • Dodoši
 • Donja Zaljut
 • Donje Selo
 • Dragomi Do
 • Drušići
 • Dubovik
 • Dubovo
 • Dugi Do
 • Dujeva
 • Erakovići
 • Gađi
 • Gornja Zaljut
 • Gornji Ceklin
 • Grab
 • Građani
 • Gradina
 • Izvori
 • Jankovići
 • Jezer
 • Kobilji Do
 • Kopito
 • Kosijeri
 • Kranji Do
 • Kućišta
 • Lastva
 • Lipa
 • Lješev Stub
 • Majstori
 • Malošin Do
 • Markovina
 • Meterizi
 • Mikulići
 • Milijevići
 • Mužovići
 • Njeguši
 • Obzovica
 • Oćevići
 • Očinići
 • Ožegovice
 • Pačarađe
 • Pejovići
 • Petrov Do
 • Poda
 • Podbukovica
 • Prediš
 • Prekornica
 • Prentin Do
 • Prevlaka (Vittaglina)
 • Proseni Do
 • Radomir
 • Raičevići
 • Resna
 • Riječani
 • Rijeka Crnojevića
 • Rokoči
 • Rvaši
 • Ržani Do
 • Šinđon
 • Smokovci
 • Štitari
 • Tomići
 • Trešnjevo
 • Trnjine
 • Uba
 • Ubli
 • Ublice
 • Ugnji
 • Ulići
 • Velestovo
 • Vignjevići
 • Vojkovići
 • Vrba
 • Vrela
 • Vučji Do
 • Žabljak
 • Zabrđe
 • Začir
 • Zagora
 • Žanjev Do

Danilovgrad[modifica | modifica wikitesto]

Danilovgrad municipality
 • Bare Šumanovića
 • Begovina
 • Bileća
 • Bobulja
 • Bogićevići
 • Boronjina
 • Braćani
 • Brajovići
 • Brijestovo
 • Ćurčići
 • Ćurilac
 • Dabojevići
 • Daljam
 • Danilovgrad
 • Đeđezi
 • Do Pješivački
 • Dolovi
 • Donje Selo
 • Donji Martinići
 • Donji Rsojevići
 • Drakovići
 • Đuričkovići
 • Frutak
 • Glizica
 • Gorica
 • Gornji Martinići
 • Gornji Rsojevići
 • Gostilje Brajovićko
 • Gostilje Martinićko
 • Gradina
 • Grbe
 • Grlić
 • Gruda
 • Jabuke
 • Jastreb
 • Jelenak
 • Jovanovići
 • Klikovače
 • Kopito
 • Kosić
 • Kujava
 • Kupinovo
 • Lalevići
 • Lazarev Krst
 • Livade
 • Lubovo
 • Malenza
 • Mandići
 • Mijokusovići
 • Miogost
 • Mokanje
 • Mosori
 • Musterovići
 • Novo Selo
 • Orja Luka
 • Pažići
 • Pitome Loze
 • Podglavica
 • Podvraće
 • Poljica
 • Potkula
 • Potočilo
 • Povrhpoljina
 • Požar
 • Rošca
 • Ržišta
 • Sekulići
 • Sladojevo Kopito
 • Slap
 • Slatina
 • Šobaići
 • Spuž
 • Sretnja
 • Strahinići
 • Šume
 • Tvorilo
 • Veleta
 • Vinići
 • Viš
 • Vučica
 • Zagorak
 • Zagreda
 • Župa

Dulcigno (Ulcinj)[modifica | modifica wikitesto]

Ulcinj municipality
 • Ambula
 • Bijela Gora
 • Bojke
 • Brajše
 • Bratica
 • Briska Gora
 • Ćurke
 • Darza
 • Donja Klezna
 • Donji Štoj
 • Draginje
 • Fraskanjel
 • Gornja Klezna
 • Gornji Štoj
 • Kaliman
 • Kodre
 • Kolonza
 • Kosići
 • Kravari
 • Kruče
 • Kruta
 • Krute
 • Leskovac
 • Lisna Bore
 • Međreč
 • Mide
 • Možura
 • Pistula
 • Rastiš
 • Reč
 • Salč
 • Suacia (Šas)
 • Štodra
 • Sukobin
 • Sutjel
 • Sveti Đorđe
 • Dulcigno (Ulcinj)
 • Vladimir
 • Zoganj

Kolašin[modifica | modifica wikitesto]

Kolašin municipality
 • Babljak
 • Bakovići
 • Bare
 • Bare Kraljske
 • Blatina]
 • Bojići
 • Breza
 • Cerovice
 • Crkvine
 • Donje Lipovo
 • Dragovića Polje
 • Drijenak
 • Drpe
 • Đuđevina
 • Dulovine
 • Gornja Rovca Bulatovići
 • Gornje Lipovo
 • Izlasci
 • Jabuka
 • Jasenova
 • Kolašin
 • Kos
 • Liješnje
 • Lipovska Bistrica
 • Ljevišta
 • Ljuta
 • Manastir Morača
 • Mateševo
 • Međuriječje
 • Mioska
 • Moračka Bistrica
 • Moračko Trebaljevo
 • Mrtvo Duboko
 • Mujića Rečine
 • Mušovića Rijeka
 • Oćiba
 • Ocka Gora
 • Osretci
 • Padež
 • Pčinja
 • Petrova Ravan
 • Plana
 • Požnja
 • Radigojno
 • Raičevina
 • Raško
 • Ravni
 • Redice
 • Rovačko Trebaljevo
 • Sela
 • Selišta
 • Sjerogošte
 • Skrbuša
 • Smailagića Polje
 • Smrče
 • Sreteška Gora
 • Starče
 • Svrke
 • Tara
 • Trnovica
 • Ulica
 • Uvač
 • Velje Duboko
 • Višnje
 • Vladoš
 • Vlahovići
 • Vojkovići
 • Vranještica
 • Vrujica
 • Žirci

Mojkovac[modifica | modifica wikitesto]

Mojkovac municipality
 • Bistrica
 • Bjelojevići
 • Bojna Njiva
 • Brskovo
 • Dobrilovina
 • Gojakovići
 • Lepenac
 • Mojkovac
 • Podbišće
 • Polja
 • Prošćenje
 • Stevanovac
 • Štitarica
 • Uroševina
 • Žari

Nikšić[modifica | modifica wikitesto]

Nikšić municipality
 • Balosave
 • Bare
 • Bastaji
 • Bjeloševina
 • Bobotovo Groblje
 • Bogetići
 • Bogmilovići
 • Brestice
 • Brezovik
 • Broćanac Nikšićki
 • Broćanac Viluški
 • Bršno
 • Bubrežak
 • Busak
 • Carine
 • Cerovo
 • Crnodoli
 • Dolovi
 • Donja Trepča
 • Donje Čarađe
 • Donje Crkvice
 • Dragovoljići
 • Drenoštica
 • Dubočke
 • Dučice
 • Duga
 • Gornja Trepča
 • Gornje Čarađe
 • Gornje Crkvice
 • Gornje Polje
 • Goslić
 • Gradačka Poljana
 • Grahovac
 • Grahovo
 • Granice
 • Gvozd
 • Ivanje
 • Jabuke
 • Jasenovo Polje
 • Javljen
 • Jugovići
 • Kamensko
 • Kazanci
 • Klenak
 • Koprivice
 • Koravlica
 • Kovači
 • Kunak
 • Kuside
 • Kuta
 • Laz
 • Liverovići
 • Lukovo
 • Macavare
 • Međeđe
 • Miljanići
 • Miločani
 • Milojevići
 • Miruše
 • Mokri Do
 • Morakovo
 • Nikšić
 • Nudo
 • Oblatno
 • Orah
 • Orlina
 • Ozrinići
 • Petrovići
 • Pilatovci
 • Počekovići
 • Podbožur
 • Podvrš
 • Ponikvica
 • Povija
 • Praga
 • Prigradina
 • Prisoje
 • Rastovac
 • Riđani
 • Riječani
 • Rudine
 • Šipačno
 • Sjenokosi
 • Smrduša
 • Somina
 • Spila
 • Srijede
 • Staro Selo
 • Štedim
 • Štitari
 • Stuba
 • Stubica
 • Tupan
 • Ubli
 • Vasiljevići
 • Velimlje
 • Vidne
 • Vilusi
 • Vir
 • Višnjića Do
 • Vitasojevići
 • Vraćenovići
 • Vrbica
 • Vučji Do
 • Zagora
 • Zagrad
 • Zaljutnica
 • Zaslap
 • Zavrh
 • Zlostup

Plav[modifica | modifica wikitesto]

Plav municipality
 • Bogajići
 • Brezojevica
 • Dolja
 • Dosuđe
 • Đurička Rijeka
 • Gornja Rženica
 • Grnčar
 • Gusinje
 • Hoti
 • Kolenovići
 • Kruševo
 • Martinovići
 • Mašnica
 • Meteh
 • Murino
 • Novšići
 • Plav
 • Prnjavor
 • Skić
 • Velika
 • Višnjevo
 • Vojno Selo
 • Vusanje

Plužine[modifica | modifica wikitesto]

Plužine municipality
 • Babići
 • Bajovo Polje
 • Barni Do
 • Bezuje
 • Bojati
 • Boričje
 • Borkovići
 • Brijeg
 • Brljevo
 • Bukovac
 • Crkvičko Polje
 • Donja Brezna
 • Dubljevići
 • Goransko
 • Gornja Brezna
 • Jerinići
 • Kneževići
 • Kovači
 • Lisina
 • Miljkovac
 • Miloševići
 • Mratinje
 • Nedajno
 • Nikovići
 • Osojni Orah
 • Pišče
 • Plužine
 • Poljana
 • Prisojni Orah
 • Ravno
 • Rudinice
 • Šarići
 • Seljani
 • Smriječno
 • Stabna
 • Stolac
 • Stubica
 • Trsa
 • Unač
 • Vojinovići
 • Zabrđe
 • Žeično
 • Zukva

Pljevlja[modifica | modifica wikitesto]

Pljevlja municipality
 • Alići
 • Beljkovići
 • Bjeloševina
 • Bobovo
 • Boljanići
 • Borišići
 • Borova
 • Borovica
 • Boščinovići
 • Brda
 • Bujaci
 • Burići
 • Bušnje
 • Čardak
 • Čavanj
 • Čerjenci
 • Cerovci
 • Čestin
 • Crljenice
 • Crni Vrh
 • Crno Brdo
 • Crnobori
 • Donja Brvenica
 • Dragaši
 • Dubac
 • Dubočica
 • Dubrava
 • Đuli
 • Đurđevića Tara
 • Durutovići
 • Dužice
 • Geuši
 • Glibaći
 • Glisnica
 • Gornja Brvenica
 • Gornje Selo
 • Gotovuša
 • Gradac
 • Gradina
 • Grevo
 • Hoćevina
 • Horevina
 • Jabuka
 • Jagodni Do
 • Jahovići
 • Jasen
 • Jugovo
 • Kakmuži
 • Kalušići
 • Katun
 • Klakorina
 • Kolijevka
 • Komine
 • Kordovina
 • Kosanica
 • Košare
 • Kotlajići
 • Kotline
 • Kotorac
 • Kovačevići
 • Kovači
 • Kozica
 • Krće
 • Krupice
 • Kruševo
 • Kržava
 • Kukavica
 • Lađana
 • Leovo Brdo
 • Lever Tara
 • Lijeska
 • Ljuće
 • Ljutići
 • Lugovi
 • Madžari
 • Male Krće
 • Maoče
 • Mataruge
 • Meljak
 • Metaljka
 • Mijakovići
 • Milakovići
 • Milunići
 • Mironići
 • Moćevići
 • Moraice
 • Mrčevo
 • Mrčići
 • Mrzovići
 • Nange
 • Obarde
 • Odžak
 • Ograđenica
 • Orlja
 • Otilovići
 • Paljevine
 • Pauče
 • Petine
 • Pižure
 • Plakala
 • Planjsko
 • Pliješ
 • Pliješevina
 • Pljevlja
 • Poblaće
 • Podborova
 • Popov Do
 • Potkovač
 • Potkrajci
 • Potoci
 • Potpeće
 • Potrlica
 • Pračica
 • Prehari
 • Premćani
 • Prisoji
 • Prošće
 • Pušanjski Do
 • Rabitlje
 • Rađevići
 • Romac
 • Rudnica
 • Rujevica
 • Selac
 • Selišta
 • Sirčići
 • Slatina
 • Šljivansko
 • Šljuke
 • Srećanje
 • Stančani
 • Strahov Do
 • Stranice
 • Šula
 • Šumani
 • Tatarovina
 • Trnovice
 • Tvrdakovići
 • Uremovići
 • Varine
 • Vaškovo
 • Velike Krće
 • Vidre
 • Vijenac
 • Vilići
 • Višnjica
 • Vodno
 • Vojtina
 • Vrba
 • Vrbica
 • Vrulja
 • Vukšići
 • Zabrđe
 • Zaselje
 • Zbljevo
 • Zekavice
 • Zenica
 • Židovići
 • Zorlovići

Podgorica[modifica | modifica wikitesto]

Podgorica municipality
 • Arza
 • Balabani
 • Baloči
 • Barlaj
 • Begova Glavica
 • Benkaj
 • Beri
 • Berislavci
 • Bezjovo
 • Bigor
 • Bijelo Polje
 • Bioče
 • Bistrice
 • Blizna
 • Bolesestra
 • Botun
 • Brežine
 • Briđe
 • Brskut
 • Budza
 • Buronji
 • Ćafa
 • Ćepetići
 • Cijevna
 • Crnci
 • Crvena Paprat
 • Cvilin
 • Delaj
 • Dinoš
 • Dinoša
 • Dolovi
 • Donje Stravče
 • Donji Kokoti
 • Donji Milješ
 • Draževina
 • Drešaj
 • Drume
 • Dučići
 • Duga
 • Đurkovići
 • Dušići
 • Duške
 • Farmaci
 • Fundina
 • Goljemadi
 • Golubovci
 • Goričani
 • Gornje Stravče
 • Gornji Kokoti
 • Gornji Milješ
 • Gostilj
 • Gradac
 • Grbavci
 • Grbi Do
 • Gurec
 • Helmnica
 • Kiselica
 • Klopot
 • Koći
 • Kopilje
 • Korita
 • Kornet
 • Kosor
 • Kotrabudan
 • Krševo
 • Kruse
 • Kržanja
 • Kurilo
 • Lekići
 • Liješnje
 • Liješta
 • Lijeva Rijeka
 • Ljajkovići
 • Lopate
 • Lovka
 • Lutovo
 • Lužnica
 • Mahala
 • Mataguži
 • Medun
 • Mileti
 • Mitrovići
 • Mojanovići
 • Momče
 • Mrke
 • Mužeška
 • Nabon
 • Nikmaraš
 • Omerbožovići
 • Opasanica
 • Orahovo
 • Oraovice
 • Orasi
 • Ožezi
 • Parci
 • Pelev Brijeg
 • Petrovići
 • Pikalj
 • Podgorica
 • Podhum
 • Ponari
 • Poprat
 • Prifti
 • Prisoja
 • Progonovići
 • Raći
 • Radeća
 • Radovče
 • Rakića Kuće
 • Releza
 • Rijeka Piperska
 • Rudine
 • Selište
 • Seoca
 • Seoštica
 • Sjenice
 • Skorać
 • Slacko
 • Spinja
 • Srpska
 • Staniselići
 • Stanjevića Rupa
 • Stijena
 • Stjepovo
 • Stupovi
 • Sukuruć
 • Šušunja
 • Trabojin
 • Trmanje
 • Tuzi
 • Tuzi Ljevorečke
 • Ubalac
 • Ubli
 • Velje Brdo
 • Veruša
 • Vidijenje
 • Vilac
 • Vladni
 • Vranj
 • Vranjina
 • Vrbica
 • Vukovci
 • Vuksanlekići
 • Zagreda
 • Zaugao
 • Žabljak Crnojevića

Rožaje[modifica | modifica wikitesto]

Rožaje municipality
 • Bać
 • Balotići
 • Bandžov
 • Bašča
 • Besnik
 • Bijela Crkva
 • Biševo
 • Bogaji
 • Bukovica
 • Crnokrpe
 • Dacići
 • Donja Lovnica
 • Gornja Lovnica
 • Grahovo
 • Grižice
 • Ibarac
 • Jablanica
 • Kalače
 • Koljeno
 • Paučina
 • Plumci
 • Radetina
 • Rožaje
 • Seošnica
 • Sinanovići
 • Vuča

Šavnik[modifica | modifica wikitesto]

Šavnik municipality
 • Bare
 • Boan
 • Dobra Sela
 • Donja Bijela
 • Donja Bukovica
 • Dubrovsko
 • Duži
 • Godijelji
 • Gornja Bijela
 • Gornja Bukovica
 • Grabovica
 • Komarnica
 • Krnja Jela
 • Malinsko
 • Miloševići
 • Mljetičak
 • Mokro
 • Petnjica
 • Pošćenje
 • Previš
 • Pridvorica
 • Provalija
 • Šavnik
 • Slatina
 • Strug
 • Timar
 • Tušina

Teodo (Tivat)[modifica | modifica wikitesto]

Tivat municipality
 • Bogdašići
 • Bogišići
 • Donja Lastva
 • Đuraševići
 • Gornja Lastva
 • Gošići
 • Krasići
 • Lepetani
 • Milovići
 • Mrčevac
 • Radovići
 • Tivat

Žabljak[modifica | modifica wikitesto]

Žabljak municipality
 • Borje
 • Brajkovača
 • Dobri Nugo
 • Gomile
 • Gradina
 • Krš
 • Mala Crna Gora
 • Motički Gaj
 • Ninkovići
 • Njegovuđa
 • Novakovići
 • Palež
 • Pašina Voda
 • Pašino Polje
 • Pitomine
 • Podgora
 • Pošćenski Kraj
 • Rasova
 • Rudanci
 • Šljivansko
 • Šumanovac
 • Suvodo
 • Tepačko Polje
 • Tepca
 • Virak
 • Vrela
 • Žabljak
 • Zminica

Note[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

Montenegro Portale Montenegro: accedi alle voci di Wikipedia che parlano del Montenegro