Inno della Repubblica Socialista Sovietica Moldava

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Jump to navigation Jump to search

L’Inno della RSS Moldava (in moldavo Имнул де Стат ал РСС Молдовенешть) fu l'inno nazionale della Repubblica Socialista Sovietica Moldava dal 1945 al 1990.

La musica fu composta da Ştefan Neaga e Eduard Lazarev, mentre il testo venne scritto da Emilian Bukov e Ivan Bodarev.

Testo[modifica | modifica wikitesto]

1945-1980[modifica | modifica wikitesto]

Cirillico Moldavo Moldavo/Rumeno (Latino) Traduzione Italiana[1]
 • Молдова ку дойне стрэбуне пе плаюрь,
 • Ку поамэ ши пыне пе дялурь ши вэй.
 • Луптынд ку-ажуторул Русией мэреце,
 • А врут неатырнаря пэмынтулуй ей.
 • Moldova cu doine străbune pe plaiuri,
 • Cu poamă şi pâne pe dialuri şi văi.
 • Luptând cu-ajutorul Rusiei măreţe,
 • A vrut neatîrnarea pământului ei.
 • La Moldavia, con la doina nelle sue terre,
 • Con l'uva e il pane su colline e valli.
 • Lottando con l'aiuto della Grande Russia,
 • Volle l'indipendenza della sua terra.
 • Славэ ын вякурь, Молдовэ Советикэ,
 • Креште ку алте републичь сурорь,
 • Ши ку драпелул Советик ыналцэ-те,
 • Калия сэ-ць фие авынт креатор.
 • Slavă în veacuri, Moldovă Sovietică,
 • Creşte cu alte republici surori,
 • Şi cu drapelul Sovietic înalţă-te,
 • Calia să-ţi fie avînt creator.
 • Gloria [a te] nei secoli, Moldavia sovietica,
 • Cresci, con le altre repubbliche sorelle,
 • E con la bandiera sovietica che si innalza,
 • Verso la tua ascesa creatrice.
 • Пе друмул луминий ку Ленин ши Сталин,
 • Робия боерилор крунць ам ынвинс.
 • Пе ной дин избындэ 'н избындэ ыннаинте,
 • Не дуче слэвитул партид комунист.
 • Pe drumul luminii cu Lenin şi Stalin,
 • Robia boierilor crunţi am învins.
 • Pe noi din izbîndă-n-izbîndă înainte,
 • Ne duce slăvitul partid comunist.
 • Sul sentiero illuminato con Lenin e Stalin,
 • Vincesti contro la schiavitù dei crudeli nobiluomini.
 • Per Noi, da vittoria a vittoria,
 • il glorioso partito comunista ci guiderà.
 • Славэ ын вякурь, Молдовэ Советикэ,
 • Креште ку алте републичь сурорь,
 • Ши ку драпелул Советик ыналцэ-те,
 • Калия сэ-ць фие авынт креатор.
 • Slavă în veacuri, Moldovă Sovietică,
 • Creşte cu alte republici surori,
 • Şi cu drapelul Sovietic înalţă-te,
 • Calia să-ţi fie avînt creator.
 • Gloria [a te] nei secoli, Moldavia sovietica,
 • Cresci, con le altre repubbliche sorelle,
 • E con la bandiera sovietica che si innalza,
 • Verso la tua ascesa creatrice.
 • Ын армия ноастрэ, Луптынд витежеште,
 • Пе душманий цэрий ый вом бируи,
 • Ши 'н маря фамилие а Униуний,
 • Молдова Советикэ 'н вечь а 'нфлори.
 • În armia noastră, luptând vitejeşte,
 • Pe duşmanii ţării îi vom birui,
 • Şi-n marea familie a Uniunii,
 • Moldova Sovietică-n veci a-nflori.
 • Nel nostro esercito, combattendo valorosamente,
 • Supereremo i nemici dal paese,
 • E nella grande famiglia dell'Unione,
 • La Moldavia Sovietica sempre fiorirà.
 • Славэ ын вякурь, Молдовэ Советикэ,
 • Креште ку алте републичь сурорь,
 • Ши ку драпелул Советик ыналцэ-те,
 • Калия сэ-ць фие авынт креатор.
 • Slavă în veacuri, Moldovă Sovietică,
 • Creşte cu alte republici surori,
 • Şi cu drapelul Sovietic înalţă-te,
 • Calia să-ţi fie avînt creator.
 • Gloria [a te] nei secoli, Moldavia sovietica,
 • Cresci, con le altre repubbliche sorelle,
 • E con la bandiera sovietica che si innalza,
 • Verso la tua ascesa creatrice.

1980-1991[modifica | modifica wikitesto]

Testo in Cirillico[modifica | modifica wikitesto]

Молдова Советикэ, плаюл ностру'н флоаре
Алэтурь де алте републичь сурорь.
Пэшеште ымпреунэ ку Русия маре
Спре ал Униуний сенин виитор.
Дойна ынфрэцирий прослэвеште Цара,
Ку ынцелепчуне кондусэ де Партид.
Кауза луй Ленин – каузэ мэряцэ –
О ынфэптуеште попорул стрынс унит.
Славэ ын вякурь, ренэскут пэмынт!
Мунка сэ-ць фие креатор авынт!
Ши комунизмул – цел нестрэмутат –
Ыналцэ-л прин фапте пентру феричиря та!

Testo in moldavo (romeno)[modifica | modifica wikitesto]

Moldova Sovietică, plaiul nostru'n floare
Alături de alte republici surori.
Păşeşte împreună cu Rusia mare
Spre al Uniunii senin viitor.
Doina înfrăţirii proslăveşte Ţara,
Cu înţelepciune condusă de Partid.
Cauza lui Lenin – cauză măreaţă –
O înfăptuieşte poporul strâns unit.
Slavă în veacuri, renăscut pământ!
Munca să-ţ' fie creator avînt!
Şi comunismul – ţel nestrămutat –
Înalţă-l prin fapte pentru fericirea ta!

Traduzione in italiano[modifica | modifica wikitesto]

Moldavia sovietica, la nostra terra in fiore
Accanto ad altre sorelle sovietiche
Sta camminando insieme con la grande Russia
Verso il futuro sereno dell'Unione
La Doina sta lodando il paese della fratellanza
Condotto saggiamente dal partito
La causa di Lenin - una grande causa -
Viene realizzata da persone unite
Gloria nei secoli, terra rinata!
Il tuo lavoro può essere creatore di potenza!
E il Comunismo – una meta che stiamo raggiungendo -
Con i suoi atti ti sta portando alla felicità!

Note[modifica | modifica wikitesto]

 1. ^ Traduzione in italiano di YuusukeOnodera.

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

 • L’inno in MIDI file, su nationalanthems.info. URL consultato il 19 febbraio 2007 (archiviato dall'url originale il 26 maggio 2006).