Garaşsyz, bitarap, türkmenistanyň döwlet gimni

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Jump to navigation Jump to search

Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň Döwlet Gimni è l'inno nazionale del Turkmenistan.

La prima versione è quella attuale, adottata da tale Nazione nel 2008, mentre la prima era ufficiale quanto il Presidente e Dittatore turkmeno Saparmyrat Nyýazow, conosciuto come Türkmenbaşy (padre di tutti i turkmeni) era ancora in vita, e quindi al potere. La musica è stata composta da Veli Mukhatov.

Testo attuale[modifica | modifica wikitesto]

Janym gurban saňa, erkana ýurdum
Mert pederleň ruhy bardyr köňülde.
Bitarap, Garaşsyz topragyň nurdur
Baýdagyň belentdir dünýäň öňünde.

Halkyň guran baky beýik binasy
Berkarar döwletim, jigerim - janym.
Başlaryň täji sen, diller senasy
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

Gardaşdyr tireler, amandyr iller
Owal-ahyr birdir biziň ganymyz.
Harasatlar almaz, syndyrmaz siller
Nesiller döş gerip gorar şanymyz.

Halkyň guran baky beýik binasy
Berkarar döwletim, jigerim - janym.
Başlaryň täji sen, diller senasy,
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

Vecchio testo[modifica | modifica wikitesto]

Türkmenbaşyň guran beýik binasy
Berkarar döwletim, jigerim - janym.
Başlaryň täji sen, diller senasy
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

Janym gurban sana, erkana ýurdum
Mert pederleň ruhy bardyr könülde.
Bitarap, Garaşsyz topragyn nurdur
Baýdagyn belentdir dünýan önünde.

Türkmenbaşyň guran beýik binasy
Berkarar döwletim, jigerim - janym.
Başlaryň täji sen, diller senasy
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

Gardaşdyr tireler, amandyr iller
Owal-ahyr birdir bizin ganymyz.
Harasatlar almaz, syndyrmaz siller
Nesiller döş gerip gorar şanymyz.

Türkmenbaşyň guran beýik binasy,
Berkarar döwletim, jigerim - janym.
Başlaryň täji sen, diller senasy,
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

Arkamdyr bu daglar, penamdyr düzler
Ykbalym, namysym, togabym, Watan!
Sana şek ýetirse, kör bolsun gözler
Geçmişim, geljegim, dowamym, Watan!

Altri progetti[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]