Creolo capoverdiano

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Creolo capoverdiano
Kriolu, Kriol, kriolu kabuverdianu
Parlato in Capo Verde
Locutori
Totale926.781
Classificanon fra le prime 100
Tassonomia
FilogenesiLingue creole
 Creole portoghesi
  Creole afro-portoghesi
   Creole della Guinea superiore
    Creolo capoverdiano
Codici di classificazione
ISO 639-2cpp
ISO 639-3kea (EN)
Glottologkabu1256 (EN)
Linguasphere51-AAC-aa
Estratto in lingua
Dichiarazione universale dei diritti umani, art. 1
Túdu alguêm tâ nacê lívri í iguál nâ dignidádi cú nâ dirêtus. Ês ê dotádu cú razõ í cú «consciência», í ês devê agí pâ cumpanhêru cú sprítu dí fraternidádi.

Tud alguèm t'nascê livr e igual na dignidád i na drêt. Jê dotód k'razão i conscensa , i ês devê egi ma ses cumpanhêr k xpirit d'fraternidad.[1]

Il creolo capoverdiano (o semplicemente capoverdiano) è una lingua creola derivata dal portoghese e parlata nell'arcipelago di Capo Verde. È la lingua materna della maggioranza dei capoverdiani, ed è parlata come seconda lingua da molti discendenti di capoverdiani che risiedono in altri paesi. Non esiste uno standard della lingua.

Nome[modifica | modifica wikitesto]

Il creolo capoverdiano viene chiamato comunemente "creolo" (kriolu, kriol) da coloro che lo parlano. Il nome ufficiale proposto per una futura standardizzazione della lingua è "capoverdiano" (cabuverdiánu/cóbverdion) o "lingua capoverdiana" (língua cabuverdiánu/línga kriol).

Diffusione e varianti[modifica | modifica wikitesto]

Il capoverdiano è una lingua di particolare interesse per gli studiosi delle lingue creole, perché è la più antica delle lingue creole vive, il creolo portoghese con la più vasta popolazione di madrelingua, e uno dei pochi creoli scelti come lingua ufficiale di uno stato.

Nelle nove isole principali di Capo Verde si parlano altrettanti dialetti (talvolta dette varianti) del capoverdiano. Queste varianti possono essere classificate in due gruppi, corrispondenti alla distinzione geografica fra i due sottoarcipelaghi delle isole Barlavento e Sotavento. Dal punto di vista dello studio linguistico, le varianti più significative sono quelle delle isole di Fogo, Santiago, São Nicolau e Santo Antão, che sono le quattro isole dove si sono sviluppate le più antiche comunità di neri (giunti a Capo Verde come schiavi). Dal punto di vista dell'uso, le due varianti principali sono quella di Santiago e quella di São Vicente, poiché queste sono le due isole più popolose dell'arcipelago.

Fogo Santiago São Nicolau São Vicente Santo Antão Portoghese
Ês frâ-m'.
[es fɾɐ̃]
Ês flâ-m'.
[es flɐ̃]
Ês fló-m'.
[es flɔm]
Ês dzê-m'.
[eʒ dzem]
Ês dzê-m'.
[eʒ dzem]
Eles disseram-me.
Bú câ ê bunítu.
[bu kɐ e buˈnitu]
Bú câ ê bunítu.
[bu kɐ e buˈnitu]
Bô câ ê b'nít'.
[bo kɐ e bnit]
Bô câ ê b'nít'.
[bo kɐ e bnit]
Bô n' ê b'nít'.
[bo ne bnit]
Tu não és bonito.
M' câ sabê.
[ŋ kɐ sɒˈbe]
M' câ sâbi.
[ŋ kɐ ˈsɐbi]
M' câ sabê.
[m kɐ saˈbe]
M' câ sabê.
[m kɐ saˈbe]
Mí n' séb'.
[mi n sɛb]
Eu não sei.
Cumó' qu' ê bú nômi?
[kuˈmɔ ke bu ˈnomi]
’Módi qu' ê bú nómi?
[ˈmɔdi ke bu ˈnɔmi]
Qu' manêra qu' ê bô nôm'?
[k mɐˈneɾɐ ke bo nom]
Qu' manêra qu' ê bô nôm'?
[k mɐˈneɾɐ ke bo nom]
Qu' menêra qu' ê bô nôm'?
[k meˈneɾɐ ke bo nom]
Como é o teu nome?
Bú podê djudâ-m'?
[bu poˈde ʤuˈdɐ̃]
Bú pôdi djudâ-m'?
[bu ˈpodi ʤuˈdɐ̃]
Bô podê j'dó-m'?
[bo poˈde ʒdɔm]
Bô podê j'dá-m'?
[bo poˈde ʒdam]
Bô podê j'dé-m'?
[bo poˈde ʒdɛm]
Podes ajudar-me?
Spiâ lí!
[spiˈɐ li]
Spía li!
[spˈiɐ li]
Spiâ li!
[spiˈɐ li]
Spiá li!
[ʃpiˈa li]
É prei!
[e pr'еi]
Olha cá!
Ê' cantâ.
[e kɒ̃ˈtɐ]
Ê' cánta.
[e ˈkãtɐ]
Êl cantâ.
[el kɐ̃ˈtɐ]
Êl cantá.
[el kɐ̃ˈta]
Êl cantá.
[el kãˈta]
Ele/ela cantou.
Bú tâ cantâ.
[bu tɐ kɒ̃ˈtɐ]
Bú tâ cánta.
[bu tɐ ˈkãtɐ]
Bô tâ cantâ.
[bo tɐ kɐ̃ˈtɐ]
Bô tâ cantá.
[bo tɐ kɐ̃ˈta]
Bô tâ cantá.
[bo tɐ kãˈta]
Tu cantas.
M' stâ cantâ.
[ƞ sta kɒ̃ˈtɐ]
M' sâ tâ cánta.
[ƞ sɐ ta ˈkãtɐ]
M' tâ tâ cantâ.
[m tɐ tɐ kɐ̃ˈtɐ]
M' tí tâ cantá.
[m ti tɐ kɐ̃ˈta]
M' tí tâ cantá.
[m ti tɐ kãˈta]
Eu estou a cantar.
Screbê
[skɾeˈbe]
Scrêbi
[ˈskɾebi]
Screbê
[skɾeˈbe]
Screvê
[ʃkɾeˈve]
Screvê
[ʃkɾeˈve]
Escrever
Gossím
[ɡɔˈsĩ]
Góssi
[ˈɡɔsi]
Grinhassím
[ɡɾiɲɐˈsĩ]
Grinhassím
[ɡɾiɲɐˈsĩ]
Grinhessím
[ɡɾiɲeˈsĩ]
Agora
Pôrcu
[ˈpoɾku]
Pôrcu
[ˈpoɾku]
Pôrcu
[ˈpoɾku]
Tchúc’
[ʧuk]
Tchúc’
[ʧuk]
Porco
Conxê
[kõˈʃe]
Cônxi
[ˈkõʃi]
Conxê
[kõˈʃe]
Conxê
[kõˈʃe]
Conxê
[kõˈʃe]
Conhecer
Dixâ
[diˈʃɐ]
Dêxa
[ˈdeʃɐ]
D'xâ
[ʧɐ]
T'xá
[ʧa]
T'xá
[ʧa]
Deixar
Dixâ-m' quétu!
[diˈʃɐ̃ ˈkɛtu]
Dexâ-m' quétu!
[deˈʃɐ̃ ˈkɛtu]
D'xó-m' quêt'!
[ʧɔm ket]
D'xá-m' quêt'!
[ʧam ket]
D'xé-m' quêt'!
[ʧɛm ket]
Deixa-me quieto!
Dôci
[ˈdosi]
Dóxi
[ˈdɔʃi]
Dôç’
[dos]
Dôç’
[dos]
Dôç’
[dos]
Doce
Papiâ
[pɒˈpjɐ]
Pâpia
[ˈpɐpjɐ]
Papiâ
[pɐˈpjɐ]
Falá
[fɐˈla]
Falá
[faˈla]
Falar
Cúrpa
[ˈkuɾpɐ]
Cúlpa
[ˈkulpɐ]
Cúlpa
[ˈkulpɐ]
Cúlpa
[ˈkulpɐ]
Cúlpa
[ˈkulpɐ]
Culpa
Nhôs amígu
[ɲoz ɒˈmigu]
Nhôs amígu
[ɲoz ɐˈmigu]
B'sôt' amígu
[bzot ɐˈmiɡu]
B'sôt' amíg’
[bzot ɐˈmiɡ]
B'sôt' emíg’
[bzot eˈmiɡ]
O vosso amigo
(O amigo de vocês)
Scúru
[ˈskuru]
Sucúru
[suˈkuru]
Scúr’
[skur]
Scúr’
[ʃkur]
Scúr’
[ʃkur]
Escuro
Cárru
[ˈkaru]
Cáru
[ˈkaɾu]
Córr’
[kɔʀ]
Córr’
[kɔʀ]
Córr’
[kɔʀ]
Carro
Lébi
[ˈlɛbi]
Lébi
[ˈlɛbi]
Lêb’
[leb]
Lêv’
[lev]
Lêv’
[lev]
Leve

Caratteristiche linguistiche del creolo capoverdiano[modifica | modifica wikitesto]

Il creolo di Capo Verde è una sorta di semplificazione della lingua portoghese alla quale si sono mescolate le numerose lingue degli schiavi deportati da altre regioni africane.

Le caratteristiche linguistiche sono essenzialmente cinque:

 • l'erosione fonetica (es. la parola "casa" diventa "ca");
 • il cambiamento di alcune forme fonetiche (frequente è il fenomeno del betacismo);
 • la ricostruzione sillabica (fenomeno che si verifica per favorire una pronuncia che altrimenti sarebbe complicata per i parlanti);
 • la divergenza dalle forme portoghesi e la convergenza casuale con altre forme portoghesi;
 • l'uso di parole portoghesi arcaiche (ad es. il termine "limaria" sostituisce il portoghese "animal").
Creolo capoverdiano Bandiera di Capo Verde Significato in portoghese Significato in creolo capoverdiano
afrónta afronta, desafio (affrontare, sfidare) desespero, inquietação (disperazione, disordine)
botâ/ptá colocar, pôr arremessar, atirar
confortâ confortar, dar conforto resignar-se
fadíga cansaço, fadiga arrelia, preocupação
fúscu fusco, obscuro bêbado
limária dal portoghese «alimária» animal de pecuária
máncu dal portoghese «manco» coxo
papiâ dal portoghese «papear» falar
pintchâ dal portoghese «pinchar» empurrar
pólpa polpa (polpa della frutta) nádegas (glutei)
pupâ dal portoghese «apupar» gritar
tchêu cheio muito, muita, muitos, muitas

Esempi in creolo capoverdiano[modifica | modifica wikitesto]

 • Esempio 1 (variante di Santiago)
creolo capoverdiano trascrizione AFI portoghese
Ôi Cábu Vêrdi,
Bô qu' ê nhâ dôr más sublími
Ôi Cábu Vêrdi,
Bô qu' ê nhâ angústia, nhâ paxõ
Nhâ vída nâce
Dí disafíu dí bú clíma ingrátu
Vontádi férru ê bô nâ nhâ pêtu
Gôstu pâ lúta ê bô nâ nhâs bráçu
Bô qu' ê nhâ guérra,
Nhâ dôci amôr
Stênde bús bráçu,
Bú tomâ-m' nhâ sángui,
Bú rêga bú tchõ,
Bú flúri!
Pâ térra lôngi
Bêm cába pâ nôs
Bô cú már, cêu í bús fídju
N' úm dôci abráçu dí páz
/oj ˈkabu ˈveɾdi
bo ke ɲɐ doɾ mas suˈblimi
oj ˈkabu ˈveɾdi
bo ke ɲɐ ɐ̃ˈɡustiɐ ɲɐ pɐˈʃõ
ɲɐ ˈvidɐ ˈnɐse
di dizɐˈfiw di bu ˈklimɐ ĩˈɡɾatu
võˈtadi ˈfɛʀu e bo nɐ ɲɐ ˈpetu
ˈɡostu pɐ ˈlutɐ e bo nɐ ɲɐz ˈbɾasu
bo ke ɲɐ ˈɡɛʀɐ
ɲɐ ˈdosi ɐˈmoɾ
ˈstẽde buz ˈbɾasu
bu toˈmɐ̃ ɲɐ ˈsãɡi
bu ˈʀeɡɐ bu ʧõ
bu ˈfluɾi
pɐ ˈtɛʀɐ ˈlõʒi
bẽ ˈkabɐ pɐ noz
bo ku maɾ sew i buz ˈfiʤu
nũ ˈdosi ɐˈbɾasu di paz/
Oi Cabo Verde,
Tu que és a minha dor mais sublime
Oi Cabo Verde,
Tu que és a minha angústia, a minha paixão
Minha vida nasceu
Do desafio do teu clima ingrato
A vontade de ferro és tu no meu peito
O gosto pela luta és tu nos meus braços
Tu que és a minha guerra,
O meu doce amor
Estende os teus braços,
Toma-me o meu sangue,
Rega o teu chão,
Floresce!
Para que a terra longe
Venha acabar-se para nós
Tu com o mar, o céu e os teus filhos
Num doce abraço de paz
 • Esempio 2 (variante di São Vicente)
creolo capoverdiano trascrizione AFI portoghese
Papái, bêm dzê-m' quí ráça quí nôs ê, óh pái
Nôs ráça ê prêt' má' brónc' burníd' nâ vênt'
Burníd' nâ temporál dí scravatúra, óh fídj'
Úm geraçõ dí túga cú africán'
Ês bêm dí Európa farejá riquéza
Ês vendê fídj' dí África nâ scravatúra
Carregód' nâ fúnd' dí porõ dí sês galéra
D'bóx' dí chicôt' má' júg' culuniál
Algúns quí f'cá pralí gatchód' nâ rótcha, óh fídj'
Trançá má' túga, ês criá êss pôv' cab'verdián'
Êss pôv' quí sofrê quinhênt's ón' di turtúra, ôi, ôi
Êss pôv' quí ravultiá tabánca intêr’
/pɐˈpaj bẽ dzem ki ˈʀasɐ ki noʒ e ɔ paj
noʒ ˈʀasɐ e pɾet ma bɾɔ̃k buɾˈnid nɐ vẽt
buɾˈnid nɐ tẽpoˈɾal di ʃkɾɐvɐˈtuɾɐ ɔ fiʤ
ũ ʒeɾɐˈsõ di ˈtuɡɐ ku ɐfɾiˈkan
eʒ bẽ di ewˈɾɔpɐ fɐɾeˈʒa ʀiˈkɛzɐ
eʒ vẽˈde fiʤ di ˈafɾikɐ nɐ ʃkɾɐvɐˈtuɾɐ
kɐʀeˈɡɔd nɐ fũd di poˈɾõ di seʒ ɡɐˈlɛɾɐ
dbɔʃ di ʃiˈkot ma ʒuɡ kuluniˈal
ɐlˈɡũʒ ki fka pɾɐˈli ɡɐˈʧɔd nɐ ˈʀɔʧɐ ɔ fiʤ
tɾɐ̃ˈsa ma ˈtuɡɐ eʒ kɾiˈa es pov kabveɾdiˈan
es pov ki soˈfɾe kiˈɲẽtʃ ɔn di tuɾˈtuɾɐ oj oj
es pov ki ʀɐvultiˈa tɐˈbãkɐ ĩˈteɾ/
Papai, vem dizer-me que raça nós somos, oh pai
A nossa raça é pretos com brancos brunidos no vento
Brunidos no temporal da escravatura, oh filho
Uma geração de portugueses com africanos
Eles vieram da Europa farejar riquezas
Eles venderam filhos da África na escravatura
Carregados no fundo do porão das suas galeras
Debaixo do chicote e jugo colonial
Alguns que ficaram por aqui escondidos nas montanhas, oh filho
Misturaram-se com os portugueses, eles criaram este povo cabo-verdiano
Este povo que sofreu quinhentos anos de tortura, oi, oi
Este povo que revoltou-se inteiramente
 • Esempio 3
creolo capoverdiano trascrizione AFI portoghese
Túdu alguêm tâ nacê lívri í iguál nâ dignidádi cú nâ dirêtus. Ês ê dotádu cú razõ í cú «consciência», í ês devê agí pâ cumpanhêru cú sprítu dí fraternidádi. /ˈtudu ɐlˈɡẽ tɐ nɐˈse ˈlivɾi i iˈɡwal nɐ diɡniˈdadi ku nɐ diˈɾetus ez e doˈtadu ku ʀɐˈzõ i ku kõʃsiˈẽsiɐ i ez deˈve ɐˈʒi pɐ kũpɐˈɲeɾu ku ˈspɾitu di fɾɐteɾniˈdadi/ Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade.

Traduzione del primo articolo della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, art. 1

Scrittori in creolo capoverdiano[modifica | modifica wikitesto]

Note[modifica | modifica wikitesto]

 1. ^ Universal Declaration of Human Rights, su omniglot.com. URL consultato il 28 febbraio 2017.

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

sul creolo capoverdiano
 • Os dialectos românicos ou neo-latinos na África, Ásia e América (Coelho, F. Adolpho, 1880; capítulo 1: "Crioulo da Ilha de Santiago")
 • O crioulo de Cabo Verde. Breves estudos sobre o crioulo das ilhas de Cabo Verde (Botelho da Costa , Joaquim Vieira & Custódio José Duarte, 1886)
 • A Parábola do Filho Pródigo no crioulo de Santiago, do Fogo, da Brava, de Santo Antão, de S. Nicolau e da Boa Vista: O crioulo de Cabo Verde (Botelho da Costa , Joaquim Vieira & Custódio José Duarte, 1886)
 • Dialectos crioulos-portugueses. Apontamentos para a gramática do crioulo que se fala na ilha de Santiago de Cabo Verde (Brito, A. de Paula, 1887)
 • O dialecto crioulo de Cabo Verde (Silva, Baltasar Lopes da, 1957)
 • Cabo Verde. Contribuição para o estudo do dialecto falado no seu arquipélago (Duarte, Dulce Almada, 1961)
 • O dialecto crioulo - Léxico do dialecto crioulo do Arquipélago de Cabo Verde (Fernandes, Armando Napoleão Rodrigues, 1969)
 • The Creole dialect of the island of Brava (Meintel, Deirdre, 1975) in Miscelânea luso-africana coord. Marius F. Valkhoff
 • A linguistic approach to the Capeverdean language (Macedo, Donaldo Pereira, 1979)
 • O crioulo de Cabo Verde - surto e expansão (Carreira, António, 1982)
 • Left-dislocation and topicalization in Capeverdean creole (Braga, Maria Luiza: Ph.D. Dissertation, University of Pennsylvania, 1982)
 • Variation and change in the verbal system of Capeverdean crioulo (Silva, Izione Santos -1985)
 • O crioulo da ilha de S. Nicolau de Cabo Verde (Cardoso, Eduardo Augusto, 1989)
 • Kabuverdianu: Elementaria seiner TMA-Morphosyntax im lusokreolischen Vergleich (Thiele, Petra. Kabuverdianu, 1991)
 • "O princípio da parcimónia em crioulo de Cabo Verde" (Pereira, Dulce, 1992: in Actas do II. Colóquio sobre Crioulos de base lexical portuguesa, pp. 141–151)
 • O crioulo de Cabo Verde: Introdução à gramática (Veiga, Manuel, 1995)
 • Bilinguismo ou Diglossia (Duarte, Dulce Almada, 1998)
 • Dicionário Caboverdiano-Português, Variante de Santiago (Quint(-Abrial), Nicolas, Lisboa: Verbalis, 1998)
 • Dicionário Caboverdiano-Português, Variante de Santiago (Quint(-Abrial), Nicolas, Lisboa: Verbalis-Priberam, CD-ROM, 1998)
 • Le créole du Cap-Vert. Etude grammaticale descriptive et contrastive (Veiga, Manuel, 2000; exemplos em crioulo de São Vicente e de Santiago)
 • Le Cap-Verdien: Origines et devenir d'une langue métisse (Quint, Nicolas - 2000)
 • Grammaire de la langue cap-verdienne: Étude descriptive et compréhensive du créole afro-portugais des Iles du Cap-Vert (Quint, Nicolas, 2000)
 • Dictionnaire Cap-Verdien/français (Quint, Nicolas, 2000)
 • Dicionário do Crioulo da Ilha de Santiago - Alemão (Lang, Jürgen; Tübingen, 2002)
 • The syntax of Cape Verdean Creole. The Sotavento Varieties (Baptista, Marlyse, 2002)
 • Dicionário Prático Português-Caboverdiano/Disionári Purtugés-Berdiánu Kiriolu di Santiagu Ku Splikasom di Uzu di Kada Palábra (M. Mendes, N. Quint, F. Ragageles, A. Semedo; Lisboa: Verbalis, 2002)
 • O Cabo-verdiano em 45 Lições (Veiga, Manuel; Praia: INIC, 2002)
 • Parlons capverdien : Langue et culture (Nicolas Quint, Aires Semedo; 2003)
 • Le créole capverdien de poche (Nicolas Quint, Aires Semedo; Chennevières-sur-Marne: Assimil, 2005)
 • Crioulos de base portuguesa (Pereira, Dulce; Lisboa: Caminho, 2006)
 • Crioulo de Cabo Verde — Situação Linguística da Zona do Barlavento (Delgado, Carlos Alberto; Praia: IBNL, 2008)
testi scritti in creolo capoverdiano
 • Os Lusíadas (estâncias 8 e 9 do Canto V), Cónego António Manuel da Costa Teixeira, Revista Portuguesa Colonial e Marítima, Lisboa, 1º Ano, 2º Semestre, 1897-1898, p. 566
 • Folk-Lore from the Cape Verde Islands (Parsons, Elsie Clews, 1923: Contos de Cabo Verde; livro 1: em inglês, livro 2 em crioulo)
 • Mornas - Cantigas Crioulas, Tavares, Eugénio, 1932
 • Renascença de uma civilização no Atlântico médio (Melo, Luís Romano de Madeira, 1967: Colectânea de poemas e de novelas em português e em crioulo)
 • 100 Poemas - Gritarei, Berrarei, Matarei - Não ou para pasárgada (Martins, Ovídio, 1973) - Poemas em português e em crioulo
 • Negrume/Lzimparin (Melo, Luís Romano de Madeira, 1973: Contos em crioulo com tradução portuguesa)
 • "Textos crioulos cabo-verdianos" (Frusoni, Sérgio) em Miscelânea luso-africana, 1975 coord. Marius F. Valkhoff
 • Vangêle contód d'nôs móda (Frusoni, Sérgio; Fogo, 1979; Novo Testamento)
 • A Poética de Sérgio Frusoni — uma leitura antropológica (Lima, Mesquitela; Lisboa, 1992)
 • Mam Bia tita contá estória na criol (Ivone Aida, Mindelo 2009)

Altri progetti[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

Controllo di autoritàLCCN (ENsh92004531 · GND (DE4536148-4 · J9U (ENHE987007532200205171